PDA

View Full Version : Tài liệu về hình ảnh Việt NamTuấn
04-07-2018, 11:56 PM
Mình thấy trang web có những hình ảnh Việt Nam xưa, các bạn nào thích cứ vô coi....


HÌNH ẢNH XƯA HIẾM QUÝ

Nơi đây ​bấm vào mỗi tấm hình sẽ ra​ nhiều hình ảnh thật xưa,
có giá trị lịch sử văn hóa Việt Nam tưởng không bao giờ được coi, mời vào:

https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/sets/

Triển
04-08-2018, 06:00 AM
ông vua Đồng Khánh sao người gầy mà cái bụng chang bang?


https://i.imgur.com/3z6N0x4.jpg

passenger
04-08-2018, 08:28 AM
ông vua Đồng Khánh sao người gầy mà cái bụng chang bang?
Too much of phylloxera in the wine sent from De Courcy!:z13:

Thuận
04-08-2018, 11:07 AM
(https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/40003564854)S (https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/40003564854). (https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/40003564854)A. Ưng-Quyền, titre nobiliare de Kiên-Giang Quận-Công,frère cadet de S.M. Đồng-Khánh .

Chào Anh Triển ,
Hình trên dường như là Hoàng thân ƯNG QUYỀN, tước hiệu Kiên-Giang Quận-Công, em của vua Đồng Khánh .

Nhã Uyên
04-08-2018, 01:11 PM
NU chào tất cả các ACE và cám ơn bác Tuân đã giới thiệu link tài liệu về hình ảnh Việt Nam.

Có anh chị em nào hiểu chút chút về hệ thống quan lại trong các thời vua chúa Việt Nam, xin vui lòng giải thích hoặc cho links chức Kinh lược sứ, ví dụ Kinh lược sứ Nguyễn Hữu Độ, là gì? Có phải là chức vice-roi (viceroy) và địa vị/quyền lực/trách nhiểm của chức vụ này. NU xin cám ơn trước.

Triển
04-08-2018, 09:38 PM
(https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/40003564854)S (https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/40003564854). (https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/40003564854)A. Ưng-Quyền, titre nobiliare de Kiên-Giang Quận-Công,frère cadet de S.M. Đồng-Khánh .

Chào Anh Triển ,
Hình trên dường như là Hoàng thân ƯNG QUYỀN, tước hiệu Kiên-Giang Quận-Công, em của vua Đồng Khánh .

Phải ta. Mình không coi cái hàng chữ viết lí rí bên dưới tâ'm hình. Cám ơn anh chị T nhiều nha! :z67:

Triển
04-08-2018, 09:40 PM
Too much of phylloxera in the wine sent from De Courcy!:z13:


Correct! Too much Phylloxera's souls.:z39:

Triển
04-08-2018, 09:50 PM
NU chào tất cả các ACE và cám ơn bác Tuân đã giới thiệu link tài liệu về hình ảnh Việt Nam.

Có anh chị em nào hiểu chút chút về hệ thống quan lại trong các thời vua chúa Việt Nam, xin vui lòng giải thích hoặc cho links chức Kinh lược sứ, ví dụ Kinh lược sứ Nguyễn Hữu Độ, là gì? Có phải là chức vice-roi (viceroy) và địa vị/quyền lực/trách nhiểm của chức vụ này. NU xin cám ơn trước.

Kinh lược sứ như là tướng. Quan võ coi vùng. Chắc gọi là "tư lệnh" hông? (Commanding general)? Đọc tiếng Việt người ta viết mơ hồ quá. :)

Nhã Uyên
04-10-2018, 07:31 AM
Vậy gần như chức thống đốc (governor) của Mỹ. Cám ơn thầy Năm.