PDA

View Full Version : Bộ VIỆT SỬ TÂN KHẢO CHÚ GIẢI & KHẢO LUẬN của soạn giả Nguyễn Công Tánhnguyễn công tánh
09-16-2019, 10:49 AM
Các ACE của ĐẶC TRƯNG PHố RÙM thân mến,

- Soạn giả NCT sẽ đưa toàn bộ 13 quyển VSTKCG/KL để ACE dùng làm tài liệu tham khảo hoặc để tìm hiểu Lị̣ch Sử Việt Nam từ khởi thủy cho đến năm 1963.

- ACE hãy theo link sau đây để ̣đọc:

Quyển I:

https://issuu.com/tanhcongnguyen/docs/viet_su_tan_khao_cgkl_q1__b5
(https://issuu.com/tanhcongnguyen/docs/viet_su_tan_khao_cgkl_q1__b5)
Tình thân,

NCT

Triển
09-16-2019, 03:23 PM
cám ơn sử gia Nguyễn Công Tánh. Tuy bộ này sử gia viết đã 12 năm
rồi, nhưng nếu được nên cho thêm trang mục lục đầu sách để khi tham
khảo độc giả có thể tìm xem phần dữ liệu mình thích mà không phải
đọc hết 13 quyển.

nguyễn công tánh
09-17-2019, 05:57 AM
cám ơn sử gia Nguyễn Công Tánh. Tuy bộ này sử gia viết đã 12 năm
rồi, nhưng nếu được nên cho thêm trang mục lục đầu sách để khi tham
khảo độc giả có thể tìm xem phần dữ liệu mình thích mà không phải
đọc hết 13 quyển.
Anh Triển thân mến,

Hình như ở cuối sách Quyển 1 VSTKCG/KL có Bản Thư Muc Sách báo +tài liệu tham khảo và Bản Mục Lục cho quyển I nầy.

Theo Anh, thì có cần phải ̣đưa hai Bản nầy lên ̣đầu sách nữa hay không?

Ý kiến của Anh Triển rất hay cho nên dù ̣đã mệt mõi đau óm liên miên, sức cùng lực tận, chân tay rung rẩy nhưng sẽ thực hiện một Bản Mục Lục Tổng Quát từ Quyển I đến Quyển XIII theo như đề nghị của Anh Triển.

Tình thân.
NCT

Triển
09-17-2019, 07:57 AM
Thôi chết, hehehe, tôi đã làm nhọc lòng sử gia.
Thông thường theo luận án khoa học thì mục lục
nằm phía trước sách, thư mục nằm sau sách, phụ
chú nằm ngay trong trang đó dưới chân trang, thì người
xem dễ tìm.

Tuy nhiên nếu ông anh không khoẻ thì có thể nhờ
con cháu làm hộ. Làm với MS Office hoặc các chương
trình nhu liệu văn phòng như Open Office hoặc Libre
Office, để tạo mục lục rất dễ vì các nhu liệu này nó
tạo mục lục cho mình. Mình chỉ cần chỉnh sửa xem nó
rà có đúng chương như mình muốn hay không mà thôi.

Còn nếu như toàn bộ 12 quyển sách không có phiên bản điện
tử ở dạng có thể cho vào các nhu liệu văn phòng kể trên
thì việc làm mục lục quả là một kỳ công. Tôi không dám đoán
trước sử gia cần bao lâu để làm tay. Cho nên nếu thấy không
khoẻ, ông anh cứ để vậy. Sức khoẻ mình quan trọng hơn.PS: Tham khảo: Cách tạo mục lục tự động trong MS Word 2016
http://cachdanhsotrangtrenwword.over-blog.com/cach-tao-muc-luc-trong-word-2016

nguyễn công tánh
09-17-2019, 11:46 PM
ACE thân mến,

Dù không được khỏe lắm nhưng bản nhân cũng cố gắng thực hiện thêm một cách ̣đơn giản Bản Tổng Kê Mục Lục theo sự góp ý hữu ích và xây dựng của Anh Triển.

Xin các ACE theo Link sau đây:
https://issuu.com/tanhcongnguyen/docs/bia_yellow___tong_muc_luc_vstkcgkl_q.q._i__-__xii.
https://issuu.com/tanhcongnguyen/docs/bia_yellow___tong_muc_luc_vstkcgkl_q.q._i__-__xii.


Tỉnh thân,

NCT

nguyễn công tánh
09-19-2019, 10:27 AM
Việt sử tân khảo cgkl:

bản kê sách tham khảo: https://issuu.com/tanhcongnguyen/docs/tu__sa_ch_tham_kha_o_cho_b___vi__t_s___t_n_kha_o_c


nct