PDA

View Full Version : Bộ VIỆT SỬ TÂN KHẢO CHÚ GIẢI & KHẢO LUẬN của soạn giả Nguyễn Công Tánh:Quyển 2.nguyễn công tánh
09-28-2019, 08:16 AM
ACE thân mến,

Dưới ̣đây là Link để đọc toàn bộ Quyển 2/ VIỆT SỬ TÂN KHẢO CHÚ GIẢI & KHÂO LUẬN:

https://issuu.com/tanhcongnguyen/docs/viet_su_tan_khao_cgkl_q2__b5 (https://issuu.com/tanhcongnguyen/docs/viet_su_tan_khao_cgkl_q2__b5)

- Video2 /Việt Sử Tân Khảo/CGKLL Quyển 2 viết lại thời kỳ kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh từ đời HậuTrần Giản Định Đế Trân Ngỗi (1407-1409) và các phong trào nổi dậy trong khoảng những năm (1414-1420) đặc biệt là Bình Định Vương Lê Lợi với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn cùng với nhân vật lịch sử Nguyễn Trãi sáng chói với bài Bình Ngô Đại Cáo lưu danh để đời.

- /VSTK/CGKL sẽ được công chiếu vào lúc 17g30 ngày 29 September 2019 từ Úc Châu theo đường Link sau đây:

https://youtu.be/dqbWQNMZf8s

ntđl
09-29-2019, 02:39 AM
*

Ô, quí hoá quá.
Cám ơn hết sức, có tài liệu lận lưng dòm chừng đậng còn tra cứu và dạy dỗ con cháu.
Bên đây chúng thuộc sử nước ngoài, sử nước nhà chúng mù tịt !

Lóng rày anh TL sao rồi ?
Để 29 sẽ mở youtube coi ha.
Thank kiu TL very mucho.

nguyễn công tánh
09-30-2019, 09:18 AM
Chị Lucie Ngô thân mến,

Cám ơn Chị đã hỏi thăm.
Chị lúc này ra sao rồi ?
Còn h̉ỏi thăm nhau được như vầy là TL mừng và cảm động lắm lắm.
Nhớ cẩn trọng và giữ gìn sức khoẻ.
TL lúc nầy tay chân đều ̣đau nhức và đi đứng ngoằn ngoèo lắm.

Tình thân, TL