PDA

View Full Version : Đại Nam Liệt TruyệnTriển
01-01-2021, 11:20 PM
* Tải về hoặc đọc trực tiếp giải trí: https://sites.google.com/site/sachsuvietnam/dai-nam-liet-truyen


"LỜI TÂU CỦA SỬ QUÁN

...

Lũ thần trộm nghĩ:
nước có sử là để tỏ quy mô thể thống một đời, sử có truyện là để thuật gốc ngọn trước sau một người. Cho nên làm sử có bốn thể(1) thì truyện là một. Trong thì hậu phi, hoàng tử, công chúa, tôn thất; ngoài thì các bề tôi, các tuần lại(2), văn học, trung nghĩa cho đến ẩn dật, cao tăng và khốc lại(3), nghịch thần,gian thần đều xếp từng loại mà biên vào để giữ tích cũ, làm gương khuyên răn.

Kính nghĩ:
nhà nước ta được lòng trời thương, Thái Tổ Gia Dụ Hoàng Đế gây nền cõi Nam, thần truyền thánh nối, hơn hai trăm năm, đức tốt công to, kỷ cương rộng,công dụng lớn đã rõ ràng ở sử sách. Song một đời có tôi hiền một đời, một người có sự trạng một người. Dầu đời đã xa, sự tích thiếu sót nhiều, nhưng nếu còn được một, hai phần cũng đủ để cho đời sau soi xét.
...

"