Register

Conversation Between Kiến Hôi and XXG

1 Visitor Messages

  1. Tự nhiên ổng đặt cho mình cái tên Lý Nhung Nhớ, làm thằng em bị "khều" tưng bừng. Quê quá, phải đổi thành...

    Bớ người ta!!! Ai chọc tui, tui xô xuống giếng cho Kinh Binh ăn thịt nha...
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
All times are GMT -7. The time now is 08:48 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh