Register

ĐT Phố Rùm FAQ

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links or search box below to find your way around.

Nội quy phố rùm Đặc Trưng

1) Xin đăng bài bằng tiếng Việt với đầy đủ dấu.
2) Hòa nhã với nhau trong khi bàn luận về những đề tài dễ gây ra hiềm khích.
3) Những bài chủ ý chỉ để thóa mạ, phỉ báng một cá nhân hay đoàn thể sẽ bị xóa.
4) Những bài hoặc hình ảnh có nội dung thô tục, khiêu dâm không được chấp nhận trên Đặc Trưng
5) Thành viên chịu trách nhiệm về các bài đăng của mình.
6) Đặc Trưng không chịu trách nhiệm về bất cứ bài đăng nào.
7) Quảng cáo các loại: sẽ bị xóa mà không cần thông báo cho người gửi.
8) Ban Điều Hợp diễn đàn có toàn quyền sửa, xóa, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên thành viên mà không cần giải thích.

Board FAQ

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links below or the search box above to find your way around.

Search FAQ

Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.

All times are GMT -7. The time now is 04:30 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh