Register
 • co quan's Avatar
  Today, 12:00 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Cảm ơn anh Hoa đã cho đăng lại bài " Em mang mùa hè đi đâu " trên trang Trung Học Kiên Thành nghe. Em Mang Mùa Hè Đi Đâu (2) Em mang mùa hè đi...
  6433 replies | 1566302 view(s)
 • co quan's Avatar
  Yesterday, 06:14 PM
  co quan replied to a thread Hạ Hồng in Thơ
  Phượng Vĩ (3) Phượng vĩ hoa mùa hạ vấn vương Ngày mưa buổi nắng rụng ven đường Hương thoang thoảng gió lòng ưu uất Sắc mởn mơn mây dạ luyến...
  326 replies | 111579 view(s)
 • co quan's Avatar
  Yesterday, 06:13 PM
  co quan replied to a thread Hạ Hồng in Thơ
  Phượng Hồng Tháng Sáu Phượng hồng tháng sáu xưa đâu Sắc hương nay đã nhạt màu áo bay Biết hạ của em chốn này Đường mưa còn dấu chân gầy thềm...
  326 replies | 111579 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-11-2022, 02:14 PM
  co quan replied to a thread Thơ Bảy Chữ in Thơ
  Đêm Mơ Thấy Cội Mai Già Đêm mơ thấy cội mai mùa cũ Nở đoá vàng hoa tắm nắng thưa Hiên cơn gió lạnh lay cành nụ Nhuỵ cánh sa...
  146 replies | 23298 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-11-2022, 02:13 PM
  co quan replied to a thread Thơ Bảy Chữ in Thơ
  Mừng Xuân Kỷ Hợi Chúc Tha Hương Mừng xuân Kỷ Hợi chúc Tha Hương Xóm viếng làng thăm nhắc chuyện trường Bạn cũ mười mươi người tóc...
  146 replies | 23298 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-11-2022, 02:11 PM
  co quan replied to a thread Thơ Bảy Chữ in Thơ
  Mai Người Nụ Nở...Áo Xuân Chưa!!! Mai người đã nở nụ vàng hoa Sớm áo xuân chưa!!! Gió lộng tà Lụa tím đây đường trôi để sắc ...
  146 replies | 23298 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-11-2022, 02:09 PM
  co quan replied to a thread Thơ Bảy Chữ in Thơ
  Tháng Chạp Hoa Đào Và Áo lụa Hoa đào cánh nở khắp đường quanh Đỏ rụng thềm xuân xác pháo thành Khói ngõ đeo hài đi kẻ chậm ...
  146 replies | 23298 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-09-2022, 03:18 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Năm trước nhị tôi ngồi viết bài " Thoáng Đã Mười Năm " trong mùa Vu lan, giờ đoc lại thấy buồn và nghe lòng nhớ mẹ già thuở còn sinh tiền quá đi...
  6433 replies | 1566302 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-08-2022, 08:41 PM
  co quan replied to a thread Đông Phong in Thơ
  Bốn Mươi Mùa Đông Xứ Người Bốn mươi mùa đông ta lễ Tạ Ân bốn bể năm châu Bốn mươi mùa đông cuộc thế Xoay vần mai biết về đâu Bốn mươi mùa...
  433 replies | 127332 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-08-2022, 06:39 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Ối giời! Cả một trời thơ tháng tám tụ hội chốn này. Chào Em Tháng Tám Thu Vàng Cả một trời thơ tháng tám Màu thu nhạt sắc nắng chiều Phong...
  6433 replies | 1566302 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-08-2022, 11:13 AM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Nhị ca vào làm năm câu thơ hầu đáp lễ cô Nhớ đã bỏ công ngồi đọc thơ và để lại lời khen tặng nghe, mời. Này Em Tháng Tám Thu Vàng (4) Này em...
  6433 replies | 1566302 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-07-2022, 05:34 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Làm thêm bài thơ tháng tám nữa được không ông nhị? Tháng Tám Sương Chiều Quyện Khói Vây Tháng tám sương chiều quyện khói vây Đồi thu lá rụng...
  6433 replies | 1566302 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-07-2022, 02:47 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Vậy mà hôm qua nhị ca nghĩ là mình đoán trật! Nào ngờ nói trúng phóc...giờ viết thêm mười hai câu ngũ ngôn hầu trả công cô đã gợi ý thơ và công anh...
  6433 replies | 1566302 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-07-2022, 11:46 AM
  co quan replied to a thread Ảnh Và Thơ in Thơ
  439 replies | 131712 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-07-2022, 11:45 AM
  co quan replied to a thread Ảnh Và Thơ in Thơ
  439 replies | 131712 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-06-2022, 06:07 PM
  co quan replied to a thread Thơ Và Hoa in Thơ
  Hoa Tháng Năm Hạ Buồn Hoa tháng năm hạ buồn sắc phượng Bờ sông rơi dạ tưởng nhớ ai Xưa người áo trắng trang đài Hương tình vạt trước sau dài...
  539 replies | 158547 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-06-2022, 06:05 PM
  co quan replied to a thread Thơ Và Hoa in Thơ
  Đào Lý Bất Ngôn Hoa Đào lý bất ngôn hoa Xuân hương sắc dĩ hoà Cận kề sương khói sớm Đào lý bất ngôn hoa Cố Quận
  539 replies | 158547 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-06-2022, 06:04 PM
  co quan replied to a thread Thơ Và Hoa in Thơ
  Tháng Chạp Vườn Mai Nụ Sắc Vàng Tháng chạp vườn mai nụ sắc vàng Tơ đường khói ngõ tiết xuân sang Nêu xanh dựng góc quanh nhà phố Liễng đỏ tường...
  539 replies | 158547 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-06-2022, 04:40 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Tháng tám! Trời sắp vào thu rồi, làm thơ mùa thu đọc chơi ông nhị ơi. Này Em Tháng Tám Thu Vàng (2) Này em tháng tám thu vàng Vi vu tiếng gió...
  6433 replies | 1566302 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-06-2022, 03:14 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Nhị ca vào mượn ý thơ của cô Holy để viết vài câu ngũ ngôn nhé...mời. Tháng Tám! Ta Chào EM Ta chào em tháng tám Lời tiễn hạ! Heo may Ngõ...
  6433 replies | 1566302 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-06-2022, 02:14 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Bắc tôi đọc xong bài thơ " Mẹ Kiếp Bây Chữ Nghĩa " của ông nhị hôm qua, cả đêm nằm trằn trọc không ngủ đươc. Ông làm thơ tình đi ông nhị ơi! Người...
  6433 replies | 1566302 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-05-2022, 03:12 PM
  co quan replied to a thread Thơ Tình in Thơ
  Đâu Rồi Những Mùa Xuân Xưa Đâu rồi những mùa xưa áo tết Tím vàng tơ...dấu vết tàn phai Bây chừ xuân nhớ guốc hài Nhớ môi mắt! Đoá hoa cài tóc...
  1194 replies | 258710 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-05-2022, 03:10 PM
  co quan replied to a thread Thơ Tình in Thơ
  Hai Cô Áo Trắng Tan Trường Hai cô áo trắng buổi tan trường Có biết rằng ta chữ vấn vương Bốn vía đeo tà kia dưới lối Hồn ba đuổi vạt đấy trên...
  1194 replies | 258710 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-05-2022, 03:09 PM
  co quan replied to a thread Thơ Tình in Thơ
  Tình Xuân Giữ Mãi Tận Nghìn Sau Tình xuân đẹp mãi vạn ngày sau Thủa áo em bay trắng vạt màu Buổi nắng vàng phơi đường sát cạnh Ngày sương đục...
  1194 replies | 258710 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-05-2022, 03:08 PM
  co quan replied to a thread Thơ Tình in Thơ
  Áo Sắc Ti Gôn Xuân Xưa Sắc Ti Gôn thắm màu áo lụa Người xuân xưa một thủa xa rồi Tháng ngày tiết đến mùa trôi Tà tơ bóng lạc! Hình phôi pha...
  1194 replies | 258710 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-05-2022, 03:07 PM
  co quan replied to a thread Thơ Tình in Thơ
  Bên Song Rượu và Hoa Một ly rượu, một đoá hoa Một nghiên, một bút...một ta chữ vần Thơ vàng ánh nguyệt trên sân Tơ trôi hồ sóng âm ngân nốt...
  1194 replies | 258710 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-05-2022, 01:40 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Giời ạ! Ông nhị làm bài thơ này vào lúc nào vậy hả? Mẹ Kiếp Bây Chữ Nghĩa Chữ nghĩa đi đâu! Chẳng thấy về Hay là bước lạc bến bờ mê Ven sông...
  6433 replies | 1566302 view(s)
 • Hoàng Như Hạ's Avatar
  08-04-2022, 06:26 PM
  hồ quảng Ngưu Lang Chức Nữ Ngày xưa Ngưu Chúc vui duyên tình thắm tình, Chàng say sưa khúc tiêu ru hồn mơ màng, Nàng ngân ca tiếng ca quên...
  83 replies | 31209 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-02-2022, 11:43 AM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Thấy người ta thơ...nhị ca cũng vào mượn hình này để viết mười hai câu ngũ ngôn tặng cô Holy nghe. Biết Ai Đọc Thơ Tôi Tay vẫy chào tháng tám...
  6433 replies | 1566302 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-31-2022, 04:35 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Cảm ơn cô Điệp Hồng đã vào đọc và để lại lời khen thơ của nhị ca, giờ thì nhị ca làm sáu câu đáp lễ cùng cô vậy...mời. Đời Người Mấy Dịp Môi Cười...
  6433 replies | 1566302 view(s)
More Activity

1 Visitor Messages

 1. View Conversation
  tư vấn pháp luật ao cua Ba cam y ve ho ve lap tuc tro ve Ba chau dieu bo khoai, ngoai ra con dua Kim su gia chuyen phu trach hinh danh den. Rat may Ba chau chi cach An Duong tran bon namg ngu xach ruong phap y vat chung cua Duong Thu Tri ra giao cho Nam Cung Hung.

  Bon Duong Thu Tri roi khoi Banh gia trang, ngoi kieu den Le Xuan Vien.
  vien tham my lavender
  vien tham my lavender
  vien tham my lavender
  dich vu cong chung tai nha
  Bon tu ba va mong rua tu tap o cua da hoang loan thanh mot dam, thay Banh lao gia tu cung moi nguoi toi, voi va cuoi ninh xum lai don.

  Banh lao that khong cho kieu dung han da phong nhu bay vao trong ky vien, Duong Thu Tri voi quat: "Truoc het dung
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
About Hoàng Như Hạ

Basic Information

Statistics


Total Posts
Total Posts
136
Posts Per Day
0.04
Visitor Messages
Total Messages
1
Most Recent Message
05-06-2015 07:19 PM
General Information
Last Activity
08-04-2022 06:31 PM
Join Date
06-08-2013
Referrals
0

1 Friend

 1. co quan co quan is offline

  Biệt Thự

  co quan
Showing Friends 1 to 1 of 1
All times are GMT -7. The time now is 01:41 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2022 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh