Register
Tab Content
 • co quan's Avatar
  Yesterday, 05:34 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Làm thêm bài thơ tháng tám nữa được không ông nhị? Tháng Tám Sương Chiều Quyện Khói Vây Tháng tám sương chiều quyện khói vây Đồi thu lá rụng...
  6429 replies | 1562067 view(s)
 • co quan's Avatar
  Yesterday, 02:47 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Vậy mà hôm qua nhị ca nghĩ là mình đoán trật! Nào ngờ nói trúng phóc...giờ viết thêm mười hai câu ngũ ngôn hầu trả công cô đã gợi ý thơ và công anh...
  6429 replies | 1562067 view(s)
 • co quan's Avatar
  Yesterday, 11:46 AM
  co quan replied to a thread Ảnh Và Thơ in Thơ
  439 replies | 131097 view(s)
 • co quan's Avatar
  Yesterday, 11:45 AM
  co quan replied to a thread Ảnh Và Thơ in Thơ
  439 replies | 131097 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-06-2022, 06:07 PM
  co quan replied to a thread Thơ Và Hoa in Thơ
  Hoa Tháng Năm Hạ Buồn Hoa tháng năm hạ buồn sắc phượng Bờ sông rơi dạ tưởng nhớ ai Xưa người áo trắng trang đài Hương tình vạt trước sau dài...
  539 replies | 157925 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-06-2022, 06:05 PM
  co quan replied to a thread Thơ Và Hoa in Thơ
  Đào Lý Bất Ngôn Hoa Đào lý bất ngôn hoa Xuân hương sắc dĩ hoà Cận kề sương khói sớm Đào lý bất ngôn hoa Cố Quận
  539 replies | 157925 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-06-2022, 06:04 PM
  co quan replied to a thread Thơ Và Hoa in Thơ
  Tháng Chạp Vườn Mai Nụ Sắc Vàng Tháng chạp vườn mai nụ sắc vàng Tơ đường khói ngõ tiết xuân sang Nêu xanh dựng góc quanh nhà phố Liễng đỏ tường...
  539 replies | 157925 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-06-2022, 04:40 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Tháng tám! Trời sắp vào thu rồi, làm thơ mùa thu đọc chơi ông nhị ơi. Này Em Tháng Tám Thu Vàng Này em tháng tám thu vàng Vi vu tiếng gió trên...
  6429 replies | 1562067 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-06-2022, 03:14 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Nhị ca vào mượn ý thơ của cô Holy để viết vài câu ngũ ngôn nhé...mời. Tháng Tám! Ta Chào EM Ta chào em tháng tám Lời tiễn hạ! Heo may Ngõ...
  6429 replies | 1562067 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-06-2022, 02:14 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Bắc tôi đọc xong bài thơ " Mẹ Kiếp Bây Chữ Nghĩa " của ông nhị hôm qua, cả đêm nằm trằn trọc không ngủ đươc. Ông làm thơ tình đi ông nhị ơi! Người...
  6429 replies | 1562067 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-05-2022, 03:12 PM
  co quan replied to a thread Thơ Tình in Thơ
  Đâu Rồi Những Mùa Xuân Xưa Đâu rồi những mùa xưa áo tết Tím vàng tơ...dấu vết tàn phai Bây chừ xuân nhớ guốc hài Nhớ môi mắt! Đoá hoa cài tóc...
  1194 replies | 257775 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-05-2022, 03:10 PM
  co quan replied to a thread Thơ Tình in Thơ
  Hai Cô Áo Trắng Tan Trường Hai cô áo trắng buổi tan trường Có biết rằng ta chữ vấn vương Bốn vía đeo tà kia dưới lối Hồn ba đuổi vạt đấy trên...
  1194 replies | 257775 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-05-2022, 03:09 PM
  co quan replied to a thread Thơ Tình in Thơ
  Tình Xuân Giữ Mãi Tận Nghìn Sau Tình xuân đẹp mãi vạn ngày sau Thủa áo em bay trắng vạt màu Buổi nắng vàng phơi đường sát cạnh Ngày sương đục...
  1194 replies | 257775 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-05-2022, 03:08 PM
  co quan replied to a thread Thơ Tình in Thơ
  Áo Sắc Ti Gôn Xuân Xưa Sắc Ti Gôn thắm màu áo lụa Người xuân xưa một thủa xa rồi Tháng ngày tiết đến mùa trôi Tà tơ bóng lạc! Hình phôi pha...
  1194 replies | 257775 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-05-2022, 03:07 PM
  co quan replied to a thread Thơ Tình in Thơ
  Bên Song Rượu và Hoa Một ly rượu, một đoá hoa Một nghiên, một bút...một ta chữ vần Thơ vàng ánh nguyệt trên sân Tơ trôi hồ sóng âm ngân nốt...
  1194 replies | 257775 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-05-2022, 01:40 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Giời ạ! Ông nhị làm bài thơ này vào lúc nào vậy hả? Mẹ Kiếp Bây Chữ Nghĩa Chữ nghĩa đi đâu! Chẳng thấy về Hay là bước lạc bến bờ mê Ven sông...
  6429 replies | 1562067 view(s)
 • Hoàng Như Hạ's Avatar
  08-04-2022, 06:26 PM
  hồ quảng Ngưu Lang Chức Nữ Ngày xưa Ngưu Chúc vui duyên tình thắm tình, Chàng say sưa khúc tiêu ru hồn mơ màng, Nàng ngân ca tiếng ca quên...
  83 replies | 31044 view(s)
 • co quan's Avatar
  08-02-2022, 11:43 AM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Thấy người ta thơ...nhị ca cũng vào mượn hình này để viết mười hai câu ngũ ngôn tặng cô Holy nghe. Biết Ai Đọc Thơ Tôi Tay vẫy chào tháng tám...
  6429 replies | 1562067 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-31-2022, 04:35 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Cảm ơn cô Điệp Hồng đã vào đọc và để lại lời khen thơ của nhị ca, giờ thì nhị ca làm sáu câu đáp lễ cùng cô vậy...mời. Đời Người Mấy Dịp Môi Cười...
  6429 replies | 1562067 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-31-2022, 03:42 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Ông nhị đâu rồi...mau ra đây cho tôi hỏi về hai câu thơ " Đời trôi giạt! Lệ ướt khăn, nửa đêm tỉnh giấc biết rằng cách nhau " này ông viết gửi ai?...
  6429 replies | 1562067 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-29-2022, 05:48 PM
  co quan replied to a thread Tình Tự Quê Hương in Thơ
  Thoáng Đã Mười Năm Thoáng đã mười năm chẳng được lần Về thăm bạn hữu viếng người thân Tay hương mộ chí dâng từ mẫu Thoáng đã mười năm...ước...
  487 replies | 142528 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-29-2022, 05:47 PM
  co quan replied to a thread Tình Tự Quê Hương in Thơ
  Anh Em Mình Chưa Già Nụ cười còn xuân lắm Lời khen áo ai tà Hoa cành thêu lụa gấm... Anh em mình chưa già Cố Quận
  487 replies | 142528 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-25-2022, 08:08 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Nhị ca vào mượn hình Mi làm bốn câu thất ngôn nghe Khánh Nga. Đâu Người Áo Hạ...Bóng Giờ Xa Đâu rồi áo hạ giữa đồng hoa Tím vạt màu xưa trước...
  6429 replies | 1562067 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-25-2022, 03:41 PM
  co quan replied to a thread Tháng Tư Giã Từ in Thơ
  Thống Nhất Đài Loan Mãi Nói Xàm Thống nhất Đài Loan mãi nói xàm Lời nghe điếc ráy đệ nhân tam Hai tay nguyện chấp trời xui khiến Cộng phỉ đông...
  197 replies | 74876 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-25-2022, 03:40 PM
  co quan replied to a thread Tháng Tư Giã Từ in Thơ
  Bốn Tốt Mười Sáu Chữ Vàng Bốn tốt mười sáu chữ vàng Cái tình đồng chí ngăn đàng lấp sông Việt Cộng hồ cạn...khô đồng Mặc dân đói khát! Chúng...
  197 replies | 74876 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-24-2022, 02:22 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Cảm ơn anh Hoa đã đăng lại bài thơ của nhị tôi ghẹo nhỏ Khánh Nga mấy mùa hạ trước nghe. Giờ Cô Không Đọc Thơ Tôi Giờ cô không đọc thơ tôi...
  6429 replies | 1562067 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-23-2022, 08:29 PM
  co quan replied to a thread Thư Cho Bạn in Tùy Bút
  Mấy hôm nay sao không thấy ông nhị làm thơ vậy? Thơ Cạn Ngôn Từ (2) Tứ cạn! Ngôn từ lẫn trốn đâu Vào ra chẳng một chữ trong đầu Quanh hình...
  6429 replies | 1562067 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-23-2022, 01:37 PM
  co quan replied to a thread Tiếng Thu in Thơ
  Vội Gì Em Lại Đi Vội gì em lại tiếng Từ biệt nhau bây giờ Lần chia tay...vĩnh viễn Tình hai ta đôi bờ Đông tây trời nỗi đau Đây đấy sắc thu...
  675 replies | 188374 view(s)
 • co quan's Avatar
  07-23-2022, 01:36 PM
  co quan replied to a thread Tiếng Thu in Thơ
  Tháng Chín Ai Buồn Hơn Ai(2) Tháng chín ai buồn hơn ai Nhớ môi mắt với bờ vai tóc thề Ngoài mây phủ kín sơn khê Đã mưa hạt ướt đường quê thu...
  675 replies | 188374 view(s)
More Activity

5 Visitor Messages

 1. View Conversation
  Kính Huynh Cố Quận ,
  Rất vui mừng cảm động lắm ! Xin vô vàn đa cảm tạ Huynh lần nữa . Xin thân kính chúc Huynh & GĐ luôn được nhiều sức khoẻ vạn sự như ý thân tâm an lạc trọn vẹn nha .
  Thân kính,

  LuânTâm
 2. Anh Luân Tâm,

  Cám ơn những lời khen tặng của Anh; thấy và thỉnh thoảng vào đọc thơ anh đã lâu nhưng chưa có dịp họa lại cho vui, mong Anh thông cảm cho quận. Anh cứ dùng những hình ảnh nầy tự nhiên đi, bởi quận tui cũng lấy xuống từ Google hoặc Yahoo thôi anh Luân Tâm ạ, chẳng có gì phiền đâu Anh nhé; chúc Anh vui và sáng tác đều để quận tui và Ace Phố Rùm được thưởng thức thơ anh mỗi ngày vậy.

  Thân Kính,

  Cố Quận
 3. View Conversation
  Kính thưa Huynh Cố Quân ,
  Từ lâu nay tôi vẫn lén âm thầm thưởng thức những vần thơ quá đa dạng phong phú độc đáo tài hoa tuyệt vời của Huynh . Không biết Huynh quá tài tình
  tìm ở đâu mà có được rất nhiều tấm ảnh quá mỹ thuật hết sẩy hết ý về Áo Dài của phụ nữ VN ...khiến tôi cầm lòng không được nên đã có mạo muội trộm phép lén Copy một số để minh hoạ thơ mình mà chưa kịp xin phép sự đồng ý của Huynh ! Tôi thật quá ái ngại không yên ! Do vậy hôm nay xin có đôi dòng thăm chúc sức khoẻ huynh cùng quý quyến ,luôn tiện xin Huynh vui lòng cho phép tôi ...từ từ Copy xử dụng một số ảnh trong các Topic của Huynh , đặcc biệt trong "ÁO VÀ THƠ" Huynh nha !
  Xin vô vàn đa cảm tạ Huynh thật nhiều lắm .
  Trân trọng thân kính ,
  LuânTâm .
Showing Visitor Messages 1 to 5 of 5
About co quan

Basic Information

About co quan
Interests:
Freedom, WAR, New Order

Statistics


Total Posts
Total Posts
17,252
Posts Per Day
4.35
Visitor Messages
Total Messages
5
Most Recent Message
01-01-2015 08:16 PM
General Information
Last Activity
Yesterday 05:39 PM
Join Date
10-03-2011
Referrals
0

2 Friends

 1. Hoàng Như Hạ Hoàng Như Hạ is offline

  Nhà Ngói

  Hoàng Như Hạ
 2. Thachthao Thachthao is offline

  Nhà Ngói

  Thachthao
Showing Friends 1 to 2 of 2
All times are GMT -7. The time now is 05:57 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2022 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh