Register
Page 1 of 471 1231151101 ... LastLast
Results 1 to 10 of 4710

Thread: Phiếm

 1. #1
  Biệt Thự ngocdam66's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Los Angeles, California, United States
  Posts
  24,239

  Phiếm

  Nhạc VN cuối tuần


 2. #2
  Biệt Thự ngocdam66's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Los Angeles, California, United States
  Posts
  24,239

 3. #3
  Biệt Thự ngocdam66's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Los Angeles, California, United States
  Posts
  24,239

 4. #4

 5. #5
  Biệt Thự ngocdam66's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Los Angeles, California, United States
  Posts
  24,239
  Nhạc VN cuối tuần 6. #6
  Biệt Thự ngocdam66's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Los Angeles, California, United States
  Posts
  24,239

 7. #7
  Biệt Thự ngocdam66's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Los Angeles, California, United States
  Posts
  24,239
  From: Khiem Tran
  Date: Oct.10,2011

  Anh An
  Nhờ anh phổ biến E-MAIL này đế
  n các chủ tịch, các hội đồng và các thành viên khác trong TTCSVNCH-HN.
  Cách đây một năm (tháng 10/2010),tôi đến dự Đại Hội Bất Thường của TTCSVNCH-HN tại Orange County, California, với tư cách một người
  khách danh dự.


  Ngày sau, Tân Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại đại diện Tập Thể mời tôi tham dự vào TTCSVNCH,
  và tôi đã chấp nhận.


  Một năm qua tôi nhận xét trong Tập thể và nhứt là kỳ hội ở Houston có nhiều phần tử thiên cộng .

  Vì vậy tôi quyết định rút lui ra khỏi TTCSVNCH-HN.

  TRAN THIEN KHIEM
  Cựu Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm tham dự Đại Hội TTCS/VNCH - HN (2010)

  Thưa Niên Trưởng,
  Cám ơn Niên Trưởng đã chuyển cho đọc điện thư " rút lui " của Cựu Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm ra khỏi
  Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ VNCH tại Hải ngoại.
  Và nhân đây cũng xin Cựu Thủ Tướng cho phép tôi được chuyển bức điện thư dưới đây tới các Huynh -Đệ,
  những Người Lính VNCH không chấp nhận "hòa hợp, hòa giải " và luôn chủ trương giải thể đảng Cộng sản
  bán nước Hà Nội.Trân trọng cảm tạ.
  Trần văn Long/k19
  ~~~~~~~~~~~~~~~ 8. #8
  Biệt Thự ngocdam66's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Los Angeles, California, United States
  Posts
  24,239

 9. #9
  Biệt Thự ngocdam66's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Los Angeles, California, United States
  Posts
  24,239

  Để giúp rộng đường dư luận, chúng tôi xin chuyển đến Quý Vị những bài viết, bảng tin liên quan đến
  Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại:

  1.- Điện thư rút lui của Cựu Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm.

  2.- Thơ gởi Cựu Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm của CH Nguyễn Xuận Quý...

  3.- Thơ giải thích của Ông Mai Viết Triết, Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hợp Trung Ương, TTCSVNCH - HN,
  gởi Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia.
  Xin mời Quý Vị theo dỏi và thẩm định...

  From: vinhcan nguyen
  Date: 2011/10/12
  Subject: Thư gửi: Cựu Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm!
  To:
  Thơ giải thích của Ông Mai Viết Triết,
  Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hợp Trung Ương - TTCSVNCH Hải Ngoại
  gởi Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia.
  THƠ GIẢI THÍCH GỞI TỔNG HỘI CSQG.

  Thưa qúy Niên Trưởng và qúy Chiến hữu,

  Qua văn thư số 64/TH CSQG ngày 30-9-11 của Tổng Hội Trưởng Phan Tấn Ngưu, thay mặt Hội Đồng Chấp Hành TH/CSQG ký phổ biến, có đề cập đến cá nhân và vị trí của tôi… nên tôi xin được giải thích như sau :

  1. Trong điểm một (1) có hai việc :

  Việc thứ nhứt nói về văn thư ngày 26-9-11 của HĐGS đã nêu vấn đề đại hội cần phải tu chính bản Điều Lệ trước rồi mới bầu nhân sự sau mới đúng.

  Tôi đã giải thích với HĐGS rồi và xin cho biết phương cách vừa nói có qui định trong bản Điều Lệ không ?

  TTCS là một tổ chức quân nhân…. mà quân nhân thì phải kỷ luật. Mỗi việc làm đều được qui định trước… Hơn nữa đây là Đại Hội và việc thay đổi danh xưng không có dự trù trong chương trình và trong bản Điều Lệ TTCS cũng không có điều nào nói về vấn đề nầy cả và việc thay đổi danh xưng nầy cũng không phải là lần thứ nhứt và cũng không nghe HĐGS nêu lên lúc trước. Tại sao bây giờ lại nêu lên ? Làm việc tùy hứng chăng ? Đây có phải là tại vì Đại Hội được tổ chức ở Houston và MVT được chọn bầu nên sống gió mới nổi lên. Có phải vậy không ? Xin can đảm nói thật với lương tâm đi. Thế thôi.

  Việc thứ hai nói về thư ngỏ ngày 14-9-11 của TTĐH/AC cực lực phản đối việc NT MVT giữ chức vụ Chủ tịch HĐĐH vì đã có lập trường không phù hợp với chủ trương đường lối của TTCS với bài nói chuyện trước đây, có đoạn đã tỏ ra biết ơn Cộng Sản đã có công thống nhứt đất nước.

  Vấn đề nầy tôi cũng đã gởi Thơ Không Niêm giải thích từ điểm một cho TTĐH/AC rồi…vì nó đã xẩy ra nhiều lần trong 16 năm qua mỗi khi tôi lên tiếng hoạt động.

  Nói rằng tôi có lập trường không phù hợp với chủ trương đường lối của TTCS vì đã tỏ ra biết ơn cộng sản đã có công thống nhứt đất nước…thì xin hỏi TTĐH/AC : “lập trường của tôi như thế nào? “ mới nói phù hợp hay không phù hợp được.

  Còn nói rằng “tôi đã tỏ ra biết ơn cộng sản... rồi lấy đó cho là lập trường của tôi…. thì thật là người viết không biết gì hết, con ếch đang phình bụng để trở thành con bò.
  Hơn nữa tôi tỏ ra biết ơn cộng sản có công thống nhứt đất nước… chớ tôi đâu có biết ơn chế độ cộng sản đâu.

  Cần phân biệt rõ ràng sự việc và can đảm nhìn nhận sự thật. Thêm nữa, lấy lập trường để nói không phù hợp với chủ trương đường lối ….thì thật là quái gở vì đây là ba điểm chính trị khác nhau thì làm sao phù hợp cho được. TTĐH/AC nói thì nhiều mà chẳng hiểu gì cả.

  2. Về việc Niên Trưởng HVKThoại đã tuyên bố từ chức Chủ tịch HĐĐD vì Đại Hội không chấp nhận ý kiến của Ông…Việc nầy có ghi trong Biên Bản vì đã xẩy ra khi trao đổi ý kiến… nhưng không có sự chấp thuận của Đại Hội và cũng không có sự biểu quyết nào cả…nên cương vị của Niên Trưởng HVKThoại không có gì thay đổi.
  Tổng Hội Trưởng TH/CSQG viết đoạn nầy không rõ ràng nên người đọc hiểu sao cũng được cả. Đó là sự thật.

  3. Điểm chót của văn thư TH/CSQG là “ Hội Đồng Chấp Hành xin thông báo cùng qúy Niên Trưởng và qúy Chiến hữu : Tổng Hội và các Hội CSQG không chấp nhận sự đại diện hay điều hợp của ban lãnh đạo TTCS hiện thời cho đến khi các thành viên của TTCS cải tổ lại cơ cấu lãnh đạo TTCS VNCH Hải Ngoại ”.

  Thật là quá rõ ràng. Điểm nầy đã chứng tỏ quan niệm và thái độ của TH/CSQG được tóm tắt như sau :

  a. Vô kỷ luật : công khai phát biểu « không chấp nhận sự đại diện hay điều hợp của ban lãnh đạo TTCS hiện thời…». Đây là bằng cớ giấy trắng mực đen.
  Trân trọng yêu cầu HĐGS và HĐTV cho biết ý kiến.

  b. Mâu thuẫn Tự do Dân chủ : chuyện gì không do phe nhóm mình sắp xếp tổ chức thực hiện thì « không chấp nhận »… gián tiếp chứng minh dư luận CSQG muốn nắm TTCS, chỉ huy quân đội.

  c. Chống đối HVKT và MVT : Vì hai người nầy không nằm trong quỹ đạo của họ.

  d. Bản chất không thay đổi : Hoạt động vì quyền lợi phe nhóm hơn là vì ích lợi chung, vì quyền lợi dân tộc.

  4. Tóm lại, tình trạng TTCS VNCH HN hiện nay là như thế. Tôi đã biết và đã nói ngay tại Houston là anh em đã liệng lên vai “ người lính già ” nầy một bao muối quá nặng, e rằng sẽ vác không nổi… Nhưng rồi lại tự cho đây là cái nghiệp, cái số và cũng tự nghĩ không còn bao nhiêu năm nữa…thôi thì cố gắng tiếp tục làm để lại cái gì cho con cháu và luơng tâm được an bình trước khi nằm xuống.
  Tôi đã ăn cơm nhà, vác ngà voi từ sau 1975 đến nay. Nhà tôi cũng vừa nằm xuống. Bổn phận đối với con cháu cũng đã đầy đủ. Có thể trong trận chiến chót nầy tôi sẽ được tự do quyết định hơn trước nhiều.

  Sau thơ giải thích nầy, tôi sẽ tập trung vào công việc củng cố nội bộ, sắp xếp nhân sự, đặt chương trình hoạt động để gây dựng niềm tin cho TTCS… Rất mong được qúy Niên Trưởng và qúy Chiến hữu giúp đỡ cho. Giấy rách cũng phải giữ lấy lề.

  Trân trọng chào,
  Mai Viết Triết.
  Trung Tâm Trưởng TTĐH TƯ
  ~~~~~~~~~~~~  [/FONT]
  [/FONT] 10. #10
  Biệt Thự ngocdam66's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Los Angeles, California, United States
  Posts
  24,239

 

 

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
All times are GMT -7. The time now is 04:33 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh