Register
Page 189 of 195 FirstFirst ... 89139179187188189190191 ... LastLast
Results 1,881 to 1,890 of 1941
 1. #1881
  Biệt Thự Thùy Linh's Avatar
  Join Date
  Oct 2011
  Posts
  4,419

  Chị Nú ơi, xí mới nhờ Thứ Lang gõ, đem vô nguyên xi

  Quote Originally Posted by ntđl View Post
  *

  Chuyện thơ phú xí muội nói nghe rối rắm hiểu hổng ra.
  Thơ đường luật khó dữ heng, vậy mà có người vẫn làm đặng mới là tài tình.
  Sáng giờ chị nú kiếm đọc trong nét, coi đường thi đường luật nó là cái chi mà xướng hoạ vang rần.
  Phải hat(s) off các thi gia hội thơ đường luật trong phố.

  Trời thần ơi, đọc mà tối tăm mặt mũi chiệng niêm luật.
  Chỉ nhớ (theo ý xí nói) và nhắc lợi cho khỏi quên :
  - Thơ đường là thơ phú làm trong thời nhà Đường. Nhà Đường kéo dài mấy trăm năm lận.
  - Thơ đường được xếp loại Cổ thi hay thơ cổ phong.
  - Thơ đường có niêm có luật trong đối câu, đối chữ, đối ý, đối thanh, đối tùm lum... thì mới kêu là thơ đường luật.
  - Thơ đường luật có số câu giới hạn nên ngắn. Thơ đường (thiếu luật) không giới hạn số câu nên lắm khi dài thòong, kêu bằng trường thi.
  - Cổ thi hay thơ cổ phong đầy điển tích chữ nghĩa rối rắm tối hù, khó hiểu khó đọc.
  - Theo thời gian, sóng sau xô sóng trước, cổ thi mất dần ưu thế, nhường chỗ cho cận thi. Cận thi hổng gò bó, luật lệ lỏng lẻo, chữ nghĩa sáng sủa dễ hiểu
  - Hổng biết cận thi xuất hiện từ lúc nào, còn cổ thi cổ phong xuất hiện từ đời tiền hán, trước nhà đường lân cà.
  General speaking : đường thi nằm trong cổ thi, tất cả thơ đường (bao gồm thơ đường luật) là cổ thi ráo... nhưng... cổ thi chưa chắc đã là đường thi (vì có thể là... tiền hán thi).
  - Sau này, có lẽ để giản dị cho dễ nhớ, người ta nói gọn lẹ (với ít nhiều sai số) rằng cổ thi cổ phong là đường thi.

  Xí muốn nói chi cứ việc nói, đừng lo lắng chuyện nói ngang loãng mạch.
  Chị nú còn cám ơn, nhờ loãng vậy mà cái mỏ nhọn được nghỉ ngơi chút xíu.
  Nói vắn tắt, tóm gọn cho nhanh, còn đi lo công việc sắp tết tới nơi rồi.
  Trong quote của ntđl nói cũng đủ toát yếu rồi. Cứ theo đó cũng hiểu.
  Đại khái, văn học Trung Hoa có nhiều thể loại. Loại vận văn (văn vần) cũng không phải chỉ một loại thơ mà thôi.
  Thơ ở Trung Hoa thịnh hành từ đời Hán, qua tới Tấn rồi Nam Bắc Triều (Lục Triều) gọi là Hán Thi, Lục Triều Thi (thơ Lục Triều), kế đó tới đời Tùy, hết Tùy tới Đường.
  Đời Đường các thi gia tổng hợp thi ca của các đời trước (bao gồm nhạc phủ, từ…) tập hợp lại trở thành Đường Thi, thi ca đời Hán gọi Hán thi, đời Lục Triều gọi Lục Triều thi, đời Đường gọi Đường thi… đại khái cách gọi như vậy.
  Nhưng đời Đường thì các thi gia “bắt chước” theo Nhạc Phủ (tức là thơ được phổ nhạc thời Hán để ca hát) cho có âm điệu du dương trầm bổng êm tai, nghe dễ gây cảm xúc (như nghe bản nhạc), nên đặt ra luật bằng trắc và niêm với nhau từng đôi, và lấy những câu đối song liên (liễn đối) đã có từ nhiều đời trước chen vào.

  Tất cả thơ trước tác hay tập hợp vào đời Đường thì đều gọi chung là Đường thi. Nhưng Đường thi thì không có niêm đối luật mà chỉ có vần y chang như Hán thi (Lục Triều thi, nhạc phủ, từ…). Cùng lúc với Đường thi, như nói trên, các thi gia chế tác ra luật làm thơ. Luật thơ ấy có vào đời Đường nên gọi Đường luật. Hán thi, Lục Triều thi, Nhạc phủ, từ… có từ các tiền triều nên goi chung là Cổ thi hay thơ Cổ thể, theo phong cách xưa nên cũng gọi Cổ phong. Thơ Đường luật phát sinh sau nên gọi là thơ Cận thể (cận thể là thể thơ gần đây, cổ thể là thể thơ có từ lâu). Thơ Cổ phong cũng có nhiều bài rất hay, đọc cũng êm tai nhưng không có niêm và luật.
  Thí dụ như bài thơ sau đây, ai nói nghe không êm tai:
  Chiết Tự thi
  Mộc mục tương tâm tưởng cố hương
  Hòa hỏa thu tâm sầu đoạn trường
  Thập khẩu điền tâm tư mã ý
  Tịch tiết uyên tâm oán nhất phương
  (Ai biết chữ Hán thì hiểu được chiết tự của bài thơ)
  Xét kỹ thì không có niêm luật.
  Trái lại Nhạc phủ (cũng đời Hán) thì rất đúng niêm luật theo luật thơ đời Đường (Đường luật).
  Thí dụ như hai bài sau đây:

  Tòng quân hành

  Phong hoả thành tây bách xích lâu
  Hoàng hôn độc thướng hải phong thâu
  Cánh xuy khương địch quan san nguyệt
  Vô ná kim khuê vạn lý sầu

  Thủy điệu ca
  Mãnh tướng quan tây ý khí đa
  Kỵ thanh thông mã lộng điêu qua
  Kim yên bảo giảo tinh thần xuất
  Địch ỷ tân phiên thuỷ điệu ca
  Thể Từ cũng rất giống Đường luật như bài sau đây:

  Lương Châu từ

  Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
  Dục ẩm tì bà mã thượng thôi
  Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu
  Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi

  Vì các thể loại có nhiều cái giống như trên nên rất nhiều người không phân biệt được sự khác nhau giữa Đường thi và thơ Đường luật. Bởi vậy có người nói bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu là thơ Đường luật.
  Đặc điểm quan trọng, cốt lõi của thơ Đường luật là phải có các cặp đối ngẫu song liên y chang như các câu liễn đối trong các nơi thờ phượng, đình chùa miếu mạo, từ đường, tượng tang, câu đối tết ông đồ…
  Thơ Đường luật mà không có các cặp đối (song liên), hoặc bị thất đối thì không được chấp nhận và hoàn toàn không phải là thơ Đường luật. Đối phải y như các câu liễn nơi thờ phượng hay liễn tết như nói trên.
  Câu liễn (đối) nơi thờ phượng như:
  Thiên cổ anh thư thiên cổ rạng
  Tứ thời hoa quả tứ thời hương
  (trong Miễu Bà)

  Tượng tang (đám ma) như:
  Bán dạ kê thanh sầu bất giải
  Bình minh điểu ngữ lệ nan càn
  Câu liễn (đối) tết như:
  Thiên tăng tuế nguyệt nhơn tăng thọ
  Xuân mãn càn khôn phúc mãn đường

  Tóm lại gọi là Đường thi thì bài thơ phải viết bằng chữ Hán và trước tác vào đời Đường.
  Bài thơ viết bằng tiếng Việt bao gồm chữ nôm và chữ quốc ngữ nhưng theo luật Đường thì gọi là thơ Đường luật (hoặc thơ Nôm Đường luật). Ai goi Đường thi là mạo nhận rất trơ trẽn và đáng hổ thẹn vì cầm nhầm.
  Bên Việt Nam có website tên là “Thắp Sáng Đường Thi” nhưng toàn là thơ chữ quốc ngữ tiếng Việt, bị nhiều bậc thức giả lên án là dốt hay nói chữ (không hiểu nghĩa chữ “Đường thi” là gì).
  Ở Blog kia có một bà xưng là Trung tá nữ quân nhân VNCH, cựu nữ sinh Trưng Vương (or Gia Long) làm thơ toàn chữ quốc ngữ cõi trên, ghép chữ Việt kế bên chữ Hán kiểu các đỉnh cao trí tuệ cũng xưng là làm Đường thi.
  Thí dụ bài sau đây:

  Tết Vắng
  Yên giấc hương quan*, vẫn mãi sầu
  Như còn lưu lạc ở nơi đâu
  Thủa xưa mộng mị đầy mê đắm
  Giờ mới mơ màng đã cạn thâu
  Kéo vội không gian về bến cuối
  Thả mau thời khắc tới giang đầu
  Cho vui một thoáng xuân xa xứ
  Nhưng vẫn u hoài Tết vắng lâu
  Hawthorne 14-1-2023
  Cao Mỵ Nhân

  Comment (độc giả):
  *Yên giấc hương quan nghĩa là sao?
  Hương quan là cái cổng làng, vậy yên giấc hương quan nghĩa là sao, ý nói gì? Chữ nghĩa gán ghép kiểu vẹm!
  Có hiểu cách dùng tiếng Hán Việt không, học lực tới đâu?
  Ghi chú: tác giả xưng là Trung tá nữ quân nhân, cựu học sinh Trưng Vương, or Gia Long (?)

  Ông Nguyễn Đạt có đọc tập thơ xuất bản của bà Cao Mỵ Nhân (tập thơ Mỵ), viết comment như sau:

  Tẩu Hỏa Nhập Ma
  Mần thơ từ bé (1), lúc về già
  Tẩu hoả nhập ma, tội nghiệp bà
  Bởi thiếu đàn ông nên khốn khổ
  Dù đang nương náu ở Utah (2)
  Nguyễn Đạt
  January 15, 2023

  (1) Tập thơ Mỵ
  (2) Đạo Mormon ở Utah cho phép đàn ông có thể lấy đến 4 vợ, vậy mà bà không kiếm được ông nào, nên đầu óc lan man.

  Thứ Lang 2. #1882
  ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
  Join Date
  Nov 2011
  Posts
  1,285
  *

  Cám ơn quá xá bài viết, nhứt là về cận thể.
  Cận thể khác với cổ thể ha.
  Cổ thể ở đây là đường thi, còn cận thể là đường luật.
  Hiểu vậy có trúng ý Thứ lang hôn ?

  *

  Tiếp theo cho hết...

  Tướng công dặn chừng ngắn gọn thôi, nói dài quá điếc tai hàng phố !
  Khổ cái... hễ mở miệng là cắm cúi nói, hổng chừa chỗ cho ai,
  dọc ngang, tới lui, lên xuống, chập sau y phép nói ấm ớ rồi... tội lỗi sanh ra !

  Dà để tập trung vô chuyện tường vi cho khỏi lạc.
  Bình dân học vụ nét biểu như vầy :

  - Tường vi và tử vi màu trắng và hồng với sắc đậm lạt.
  - Hình thể cấu trúc hoa của chúng hoàn toàn khác.
  Chúng là người dưng nước lã với nhau. Tường vi họ hồng, tử vi họ bằng lăng.

  - Cùng họ hồng với tường vi (Rosa polyanthea) còn có tầm xuân (Rosa canina).Tầm xuân là anh em thúc bá của tường vi.
  - Vì thúc bá nên hình thể có khác.
  .Thân Tường vi là giây leo cần suport để thành giàn thành dậu, tầm xuân là cây thân thấp.
  .Hoa tầm xuân 5 cánh xếp tròn 1 lớp (hoa đơn). Hoa tường vi nhiều cánh xếp thành nhiều lớp (hoa kép)

  - Cách phân bố hoa trên cành cũng khác. Tầm xuân là hoa lẻ (khác hoa đơn), mỗi cành phụ (từ cành lớn) chỉduy nhứt 1 bông hoa.
  Tường vi là hoa chùm... thất tỉ muội, thập tỉ muội (nên còn kêu là hồng tỉ muội)

  - Cả tầm xuân lẫn tường vi hổng nghe nói có hoa sắc xanh, cũng hổng nghe nói hoa có vân khác sắc.

  Bởi vậy, vì thế, cho nên...
  tui mới hồ nghi đám thi nhạc sĩ loạn sắc, và rồi bông tường vi của bác Nguyễn xanh đỏ tím hồng đủ màu.
  Còn không thì chắc đã xảy ra chuyện quang phổ mật trời đã bị hấp thụ nên bông hoa tường vi mới multicolor.

  Ngộ cái chuyện multicolor nọ còn thấy cả trong pho Lục mạch thần kiếm nữa lận.
  Kim dung cho Đoàn Dự hươu vượn tán lung tung với Vương phu nhơn, chủ nhơn Mạn đà sơn trang, về bông trà mi đất Đại lý bằng loại ngôn ngữ cao cấp hơn rất nhiều bực, tới độ học giả Nguyễn Duy Chính phải kiếm sách thực vật xứ tàu mần màn tra cứu, mà tra miết hổng ra !

  Loạn sắc còn thấy cả trong ca dao việt và ở một cấp độ thấp hơn : ... nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em lấy chồng rồi anh tiếc lắm thay...
  Y chang tường vi, hoa tầm xuân hổng nghe nói có màu xanh, cả xanh lam lẫn xanh lục.
  Lục nét việt, có chỗ nói hoa tầm xuân và nụ tầm xuân là hai họ thực vật khác hẳn nhau. Nụ tầm xuân pussy willow (Salix caprea) thuộc họ liễu Salixacea, trong đó cây liễu rũ weeping willlow (Salix babyloca) nổi tiếng nhứt.
  Nụ tầm xuân pussy willow mọc thành bụi, hoa như kén nhện tơ trắng chớ hổng xanh, trổ thẳng từ cành, ngó hổng bắt mắt chi ráo.
  Thành ra rồi... nụ tầm xuân nở ra xanh biếc ở đây có thể nụ của cây tầm xuân bị ánh sáng làm loạn sắc màu chăng ?

  Thủng thẳng chờ lời bàn của ốc.
  Xin hết.
  Make the long story... short !

 3. #1883
  I can't breathe. ốc's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Ốcland
  Posts
  8,808
  Nhiều khi người ta gọi cái chồi hoa là cái nụ, tiếng Anh là “bud” tiếng Tàu là “bao”. Chừng sắp Tết thì người ta ưa nói “cành mai đã ra nụ…” Chữ nụ liền với chữ nhú một vần. Nụ tầm xuân hay nụ tầm thường thì đều có màu xanh như lá cây.

  Nu tầm xuân nhú ra xanh lét
  Ai nói hồng là sai bét nhe em…
  (Ca dao)

 4. #1884
  Biệt Thự Triển's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Posts
  25,965
  Quote Originally Posted by ốc View Post
  Nu tầm xuân nhú ra xanh lét
  Ai nói hồng là sai bét nhe em…
  (Ca dao)
  Chắc là nụ tầm bậy.

  Chắc mấy cái nụ này lai căng, nụ tầm cỡ nên chói lọi, đỏ đỏ vàng vàng.  http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

 5. #1885
  I can't breathe. ốc's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Ốcland
  Posts
  8,808
  Hoa hồng (rose) thì trong sách Tàu có gọi là hoa mân côi (mai khôi - 玫瑰).

  Tên trái mận Tàu hay trái mận (roi) Việt nam thì cũng từ chữ mân côi đó mà ra, tự vì mấy trái đó có màu hồng. Vì kiêng huý ông nào (chắc là Chế Mân) cho nên người ta trại ra thành mận (tương tự, côi thì đọc thành roi).

  Chữ mân côi người Quảng đông đọc là mai quế. Rượu mai quế lộ dịch nghĩa đen là rượu hoa hồng.

  Đố vui: nụ mân côi nở ra màu gì?

 6. #1886
  Biệt Thự Thùy Linh's Avatar
  Join Date
  Oct 2011
  Posts
  4,419

  Chào chị Nú
  Dạ, chị Nú hiểu vậy đúng rồi Đường thi ( thơ Đường) là cổ thể thi không có niêm đối luật mà chỉ có vần .
  Thơ Đường luật ( thơ luật Đường) + thêm một chữ luật vô sau chữ Đường = cận thể thi, phải đủ niêm luật vần đối .
  Người ta cứ gọi thơ Đường luật là Đường thi thì hông phải, hai thể loại khác nhau .

  Quên, đặc điểm khác của lá tường vi là 7 lá lận, tỷ và muội của tường vi cũng 7 lá, hoa hồng khác chỉ có 5 lá thôi, xin ra vườn đếm thử .

  Chị Nú nói " Nhơn tiện nói cho xí biết. Hôm bữa đi Boston (hello NU) ghé tiệm bàn ghế reproduction (kiểu cổ) thì thấy có cái fauteuil xí dán hình trong phố dạo nọ. Hổng phải 1 mà 4 cái lận, màu sắc khác nhau tùy gu tùy taste.
  Which means... đây là đồ đúc từ khuôn ra, bằng "engineered wood" (spelling) rồi ráp mộng lại cho liền, xong phun ngoài hai lớp keo trong, "sấy" ở nhiệt độ thấp cho khô, trước khi mang bán. Hổng có chiệng rị mọ chạm khắc như mình tưởng đâu xí à. Làm kiểu đó giá vọt trên trời, ai đủ tiền mua nổi. Thảo nào... nặng tay nhắc hổng lên."

  Ô thì chắc tiền nào của nấy, ai muốn gỗ đặc giá khác, gỗ chế giá khác.
  Gần đây em mua về một cái tủ kiếng chưng đồ trên online thấy hình thôi, y khuôn kiểu và số đo cái tủ gỗ thật em đã có, ui chời ơi khi thấy dung nhan tạng mặt, em coi kỷ phía sau phát hiện hông phải gỗ thiệt, mà gỗ giả kiểu tủ giống y, làm ở Đài Loan em tức lắm, tại ẹm ba chớp, từ từ em bán mua lại cho đúng gỗ thiệt dù reproduction cũng có gỗ thiệt gỗ giả, mai em chọp cho chị xem 2 cái nhìn giống hệt .

  Hai hình Ngũ hiệp sĩ đem vô pussy willow là người ta phun màu vô chứ màu tự nhiên dâu phải vậy, phun nhiều nhìn thấy giả tạo, ớn we' .

  Thầy Ốc, nụ mân côi màu ...chuỗi mân côi .
  Last edited by Thùy Linh; 01-17-2023 at 08:32 AM.

 7. #1887
  ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
  Join Date
  Nov 2011
  Posts
  1,285
  *
  Nghe xí nói leaflit tường vi có 7 lá mới biết, chớ đó giờ đâu có mà hái rồi đếm đâu nà.
  Tức cười quá, hồi đầu tưởng xí nói về petal hay sepal, bị hoa cỏ nú cũng chỉ biết hai cái đó thôi,
  chừ mới học thêm chuyện leaflit. Cám ơn ha.
  Bên đó ấm áp nên người trưởng giả dư giờ rồi trồng hoa kiểng nghía chơi.
  Bên đây lạnh teo luôn, mà còn lao động hộc xì dầu mới có miếng ăn, đâu rảnh đặng trồng hoa ngắm kiểng như bển.
  Chưa kể là trồng chi cũng đẹt ráo hết vì băng giá và thú hung (thì hung nên chồi nụ chồi lá chúng làm sạch)

  Xí coi chừng bị ốc cho lọt bẫy heng. ốc là chiên da gài bẫy chữ. Ngó tưởng ngon ăn, cái rồi sụp mồi.
  Tui chờ coi nụ mân côi ra màu chi, cẩn tắc vô ưu.
  Mà thiệt tình... tui hồ nghi term mân côi của ốc lắm lận !

  Thày năm.
  Tui nghĩ... hồi thày chóng mặt buồn nôn cả tháng y chang bà đẻ là vì thày bị viral labyrinthitis.
  Chừng thày đi khám thì con virus hết xí oách nên nó chuẩn bị ô rờ lui,
  rồi cô BS chiên khoa (trẻ) mới hồ nghi thày đang... giả bộ ốm nghén.

  Cũng có thể thày bị benign vertigo, BPPV.
  Bên đây người ốm nghén như thày (nhưng triệu chứng nhẹ hơn, lab test medical exam normal, tìm hổng ra chi ráo...
  thì bèn có màn "lắc đầu bẻ cổ" đúng kỹ thuật, cốt để đám calcium cristals trong semilunar tubes lỡ dại đi lạc, biết đường tìm dzìa. Technic bẻ nọ rất dễ, tíc tắc cái là... sản phụ đập bầu liền, thơ thới hân hoan, toe toét rút cellphone tán dóc tứ tung không mỏi mệt.

  Thày năm đừng chê em gái chiên khoa, cũng tại vì em gập thày hổng trúng nơi trúng lúc - thày đã yên nơi yên chỗ rồi - thành mới hổng biết thày bị cái chi. Lần tới... thày nhét vô tai hột đậu phọng đi, rồi kiếm em, bảo đảm chẩn đoán trúng.

  Thiệt tình... tui biết trước mà... nín thinh hổng sao, chừng nói cái y phép... thắng hổng kịp.
  Thôi tui thăng đậng còn đi nấu cơm. Tướng công sắp về tới rồi.
  Make the long story... short !

 8. #1888
  Biệt Thự Thùy Linh's Avatar
  Join Date
  Oct 2011
  Posts
  4,419

  Chị Nú ăn cơm ngon miệng ha .

  Hoa Tường vi nách của nhánh lá có lông tơ nữa, nụ có hạt hạt li ti nữa mà tả ra khó hình dung lắm, phải trồng mà để ý nhìn tạng mặt mới thấy khác nụ hồng loại thường trồng trong vuờn.
  Mùa này bên xí nàng tóc quắn tử vi hoa đang nở trong nhà hàng xóm kế bên, ngoài đường, trong parks khắp chỗ còn mùa xuân đi hoài tìm đỏ con ngươi hông thấy vườn ai có tường vi hết.

  Rồi mùa xuân vừa qua, lúc em đến nhà chị ( hồi em dọn nhà chị ấy cho em cây tường vi để trồng) chạy chậm em chợt thấy nhà người ta cùng con đường hoa tường vi màu hồng phấn (màu trắng khg thấy) đang nở mà họ trồng dụm lại nhiều nhánh quấn vào nhau thành cây, rồi nhánh rũ như táng dù, em vui quá dừng lại chụp hình vì hiếm khi thấy tường vi, một lúc nào sẽ không còn hiện diện nữa mà thay thế là ...người dưng khác họ đem lòng nhớ thương ...tên em.

  tường vi - Rosa Multiflora


  Nhiều nhánh dụm lại, quấn, nương tựa nhau mới đứng vững thành cây tường vi, một nhánh sẽ ngả dài ra không đứng được một mình trừ khi dùng rose ring support như cho cây hồng rũ weeping rose, tree roses .
  Mà weeping rose thì cái thân em là mượn thân của tường vi, chỉ cái đầu của giống khác giải phẫu tháp ghép vô, cho nên thấy nhiều em weeping roses, tree roses /standard roses,
  hybrid tea roses, .... mặt hoa da phấn mà chùm gửi thoi à, khg có loại tường vi hay loại tương tự làm rootstock thì ....không có nên thân .


  Hình dưới đây tường vi của xí, đếm thử lá là 7, ra vườn hay hàng xóm, parks đếm lá hoa hồng nào 5 là hồng hay chưng trong bình hoa, còn 7 lá là tường vi hay tỷ muội của tường vi .


  Last edited by Thùy Linh; 01-17-2023 at 04:48 PM.

 9. #1889
  I can't breathe. ốc's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Ốcland
  Posts
  8,808
  hồi thày chóng mặt buồn nôn cả tháng y chang bà đẻ
  Có vụ này hả? Không có chửa sao có ói? (Tục ngữ)

  Thiệt ra triệu chứng của thày Năm chắc là “man-opause”. Bác sĩ bên Mỹ thì nghe mấy ổng kêu là “dashboard warnings”. Mấy bạn nhậu thì nói mỉa mai là “sắp hết lease”. Tới tuổi high mileage là xe cộ ưa bị trục trặc phát rầu. Thành ra ráng ăn chơi nhiều thêm đi mai mốt hông thấy tiếc.

  Do not go gentle into that good night
  Old age should burn and rave at close of day
  Raise hell against the dying of the light

  (Dying Thomas)

 10. #1890
  Biệt Thự Thùy Linh's Avatar
  Join Date
  Oct 2011
  Posts
  4,419

  Xí chụp cho chị Nú và anh, chị, thầy, bạn, em coi hai cái tủ y kiểu y khuôn mà một cái gỗ chế, chị Nú tả .
  Đồ tặng, đồ mua lúc đi đâu đó nhiều năm ra nhiều nên mua thêm cái tủ để trong nhà bếp ...
  Xí cũng có xài đồ reproduction nhìn như cổ mà gỗ đặc thật (thường là gỗ của Nam Dương) nên đâu có ngờ kiểu tủ này lại có chiện gỗ giả ? nhìn hình, coi số đo, thấy rẻ giá như hàng gỗ reproduction, đặt hàng ....
  nhìn hình biết chít lìn lun cabriole legs, giún chưn cẩu cái của xí có sẵn là gỗ thật .

  Thùng xoài trái nào trái nấy lớn chảng hơn cái tô ăn phở anh rể đem đến xí để đó, xí đã ăn xoài nhiều rồi hết muốn ngó, xoài ở Úc năm nay dội hàng nên rẻ ...
  Cái điện thoại Ericsson Skeleton Phone sản xuất bên Anh hơn một thế kỷ trước , người thân tặng cho xí để chưng và để lưu giữ, đem luôn cái Candlestick phone giữ dùm cho thân nhân vô tủ kiếng cất cho khỏi lau bụi, thỉnh thoảng đem ra chưng chơi .

  Chị Nú nhìn tay trái là cửa kéo khung gỗ oak ngăn ngang phòng ăn ( chỗ cái tủ) và phòng khách kế đó bị con chó Maltese nhỏ híu hàm răng bi lớn ? mà cạp gỗ tanh bành, sáng ra miệng nó chảy máu, nó bị bệnh sợ sấm, đêm nào mưa nó cạp cửa muốn chạy lên nhà trên hết lần này đến lần khác hai cánh cửa xơ hết ẹ lắm, có răng mài ....gỗ có ngày ...gụng răng, sau này nó bị rụng mấy cái răng luôn .  Last edited by Thùy Linh; 01-17-2023 at 05:28 PM.

 

 

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
All times are GMT -7. The time now is 06:40 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2023 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh