Chào mọi người, tôi nghe nói ở đây có đăng truyện Kiều phỏng dịch thơ nôm, tìm mãi mà không thấy. Có ai biết xin chỉ giùm, xin cảm ơn.