Chào các bạn, PN mấy lâu nay cũng rớt đai stock dai dai, sau thời gian chan chương , mua ít Ung nay Ung lên 9.0 lời vài trăm nhưng đa lo von vài ngàn,con vui nho sau những ngày tuyệt vọng. Thăm anh em