Hay là tạm thời không cho làm thơ và viết văn luôn. Chỉ có hát hỏng, nấu nướng, khoe ảnh và nói chuyện thể thao.