Hello Thuỳ Linh và quý khách,
Cám ơn đã cho xem hình phi cơ Jetstar Airways (có thể là Airbus 320-232?) cảnh chiều tà và mấy chú bà con với Tôn Ngộ Không tình mẫu tử. Úc đang vào muà Thu, có vào rừng đếm lá vàng, cắm trại đếm sao trời, thả hồn vào không gian tĩnh mịch cho tình thơ thăng hoa vào con chữ.....