Tại lâu rồi MU chưa thắng một mùa ở Anh cho nên cổ động viên càng thấy bất mãn. Hồi đó năm nào MU cũng vô địch, bây giờ không còn thắng liên miên thì đám cổ động viên họ rầu rĩ, chỉ chờ cơ hội xì ra.

Chuyện cổ phần trong các đội banh thì chính MU được hưởng lợi nhiều nhất vì họ làm giàu nhờ bán cổ phần trên thị trường chứng khoán. Có tiền bán cổ phần thì mua được nhiều cầu thủ giỏi cho nên vô địch hoài, từ đó cổ phần của họ càng tăng giá. Cổ phần tăng giá vùn vụt thì dân tài chính bắt đầu gom hết cổ phần của cổ động viên, cuối cùng cổ động viên chỉ còn là khách hàng của đội banh. Phải chi đừng vô địch nhiều lần quá thì đâu có bị tư bản Mỹ mua.

Thất bại là con của thành công.

Cách biểu tình tốt nhất là tẩy chay không coi, không mua hàng, không ủng hộ nữa. Manchester disunited.