"Cọp chết để da, Kissin gà chết để oán."

Rất nhiều người Việt tị nạn cs oán hận ông To.... , Do Thái này. Sang Mỹ tị nạn năm 1938, học Ha vạc, năm 69 lên làm ngoại trưởng Mỹ. Quậy tưng bừng hoa lá.