Cụ bà gốc Việt 75 tuổi, qua Mỹ 11 năm, tốt nghiệp đại học

Thiện Lê/Người Việt
July 4, 2018


Bà Trương Thị Phượng chụp hình trước tòa nhà của khoa quản trị kinh doanh. (Hình: Kristy Trịnh cung cấp)