Hồn Việt Quốc Kỳ Quốc Ca Việt Nam

Sản xuất (producer): GS Nguyễn Ngọc Bích

Viết lời cho phim (script writer): Cựu Đại Tá Phạm Bá Hoa

Dẫn phim: Ngọc Hà

https://www.youtube.com/embed/ahEblKNhUVw