Năm mới, Ba Ếch xin chúc các anh chị em trong Phố Rùm một năm nhiều niềm vui, ít nổi buồn, lắm tiền tài và tràn hạnh phúc. Lâu rồi không ghé thăm nhà, thấy nhớ các anh chị em lắm. Không biết có còn nhận ra ai là ai không nhưng không sao, cũ mới gì Ba Ếch cũng thương hết