Chào các thi sĩ,,

Lẳng lặng trăng khuya nép cạnh đồi
Chòm mây viễn xứ ngập ngừng trôi
Dừng chân lữ khách xin chào hỏi
Rượu nhạt cạn chung với mọi người

SD