Register
Results 1 to 4 of 4
 1. #1

  Đường Về Xứ Phật

  Đường Về Xứ Phật - Tập 1

  DUYÊN PHẬT PHÁP


  NGƯỜI TÍN ĐỒ CHÂN CHÁNH CỦA PHẬT GIÁO


  VỊ MINH SƯ PHẬT GIÁO


  ĐẠO PHẬT LÀ MỘT TÔN GIÁO TỰ LỰC


  CÓ SÁU NGHỀ ÁC


  THỌ DỤNG THỰC PHẨM ĐỘNG VẬT KHÔNG THẤY, KHÔNG NGHE, VÀ KHÔNG NGHI


  CHÁNH NGHIỆP VÀ CHÁNH MẠNG  NIỀM TIN  ĐẠO VÀ ĐỜI  DỨT BỎ NHỮNG GÌ CẦN DỨT BỎ VƯỢT THOÁT CUỘC SỐNG THẾ GIAN  PHÁP HÀNH  THOÁT KHỎI TRẦN LAO VIỆC CHẲNG THƯỜNG  TỨ NIỆM XỨ VÔ LẬU THÁNH ĐỊNH VÀ TỨ THÁNH HIỆN TẠI AN LẠC TRÚ ĐỊNH  DỨT BỎ DANH LỢI TRONG ĐẠO  SỐNG TRẦM LẶNG  SANH ĐÃ TẬN PHẠM HẠNH MỚI XONG  BỐN THÁNH ĐỊNH  NHIỆT TÂM


  PHÁP MÔN DẪN TÂM  ĐẮM NHIỄM, KHÓ TIÊU, TÁN LOẠN  ĐỊNH SÁNG SUỐT  TỈNH THỨC LỢI ÍCH GÌ?  TÂM BẤT AN  HƠI THỞ NGƯNG CÁC HÀNH TRONG THÂN CÓ NGƯNG KHÔNG?  LÚC NÀO HƠI THỞ TỊNH CHỈ?  THIẾU NGHỊ LỰC, NHIỆT TÂM VÀ ÁM THỊ  TRẠNG THÁI HƠI THỞ TRONG BỐN THIỀN  TU NHƯ THẾ NÀO ĐỂ TÂM KHÔNG PHI PHẠM HẠNH?  PHẠM HẠNH  HƯỚNG TÂM CÁC HÀNH NGƯNG NGHỈ  NĂNG KHIẾU  TRÍ TUỆ  MỤC ĐÍCH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC LÀ GÌ?  TRÍ TUỆ THẾ GIAN CÓ PHẢI LÀ TRI KIẾN GIẢI THOÁT HAY KHÔNG?  BUỒN CHÁN KHI XẢ TÂM KHÔNG ĐƯỢC  NHÂN QUẢ  TÂM SẮC DỤC  CHÁNH KIẾN  ĐẠO VÀ ĐỜI  CHÁNH TRỊ  THÔNG MINH  TRIẾT HỌC CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG  LUẬT NHÂN QUẢ  NGẪU NHIÊN  SỐ MỆNH  SÁCH ĐẠO ĐỨC  PHÁ HÔN TRẦM, THÙY MIÊN  ĐỨC PHẬT KHÔNG LÀM CHỦ NHÂN QUẢ

  Last edited by Kiên Bùi; 06-29-2022 at 06:23 AM.

 2. #2
  Đường Về Xứ Phật - Tập 2


  LỜI NÓI ĐẦU


  BỨC TÂM THƯ  LÒNG THƯƠNG VÔ BỜ BẾN CỦA MỘT VỊ THẦY  TỨ BẤT HOẠI TỊNH


  NIỆM PHẬT

  NIỆM PHÁP

  NIỆM TĂNG

  NIỆM GIỚI


  TU ĐỊNH HIỆN TẠI AN LẠC TRÚ  ĐỊNH SÁNG SUỐT  KHI TU XONG, CÒN THAM, SÂN, SI NỮA KHÔNG?  PHIỀN NÃO TỨC BỒ ĐỀ  NHỮNG PHÁP MÔN CON GHI RA ĐÂY CÓ ĐỦ CHƯA?  I- ĐỊNH VÔ LẬU CÂU HỮU NGŨ UẨN


  II- ĐỊNH VÔ LẬU CÂU HỮU TỨ NIỆM XỨ

  III- ĐỊNH VÔ LẬU CÂU HỮU TỨ CHÁNH CẦN

  IV- ĐỊNH VÔ LẬU CÂU HỮU NHÂN QUẢ

  V- ĐỊNH VÔ LẬU CÂU HỮU TỨ DIỆU ĐẾ


  CHÂN LÍ THỨ NHẤT “KHỔ ĐẾ”


  CHÂN LÝ THỨ HAI “TẬP ĐẾ”

  CHÂN LÝ THỨ BA “DIỆT ĐẾ”

  CHÂN LÝ THỨ TƯ “ĐẠO ĐẾ”


  LỚP THỨ NHẤT: “CHÁNH KIẾN”


  LỚP THỨ HAI: “CHÁNH TƯ DUY”

  LỚP THỨ BA: “CHÁNH NGỮ”

  LỚP THỨ TƯ: “CHÁNH NGHIỆP”

  LỚP THỨ NĂM: “CHÁNH MẠNG”

  LỚP THỨ SÁU: “CHÁNH TINH TẤN”

  LỚP THỨ BẢY: “CHÁNH NIỆM”

  LỚP THỨ TÁM: “CHÁNH ĐỊNH”


  VI- ĐỊNH VÔ LẬU CÂU HỮU TỨ VÔ LƯỢNG TÂM


  VII- ĐỊNH VÔ LẬU CÂU HỮU TỨ BẤT HOẠI TỊNH

  VIII- ĐỊNH VÔ LẬU CÂU HỮU ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ

  IX- ĐỊNH VÔ LẬU CÂU HỮU PHÁP BẤT TỊNH

  X- ĐỊNH VÔ LẬU CÂU HỮU THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN


  TU BAO LÂU NỮA MỚI DIỆT ĐƯỢC TẦM TỨ  LÀM VIỆC BIẾT LÀM VIỆC CÓ XẢ TÂM KHÔNG?  KHÔNG CHỐNG ĐỐI VA CHẠM  GIÁO ÁN TU TẬP QUÁ NHIỀU, KHÔNG BIẾT PHÁP NÀO TU CHO KẾT QUẢ?  SẮC DỤC  CỨU ĐỘ CHA MẸ KHI ĐÃ KHUẤT BÓNG  BẬC TU CHỨNG KHI NHẬP DIỆT CÓ DÙNG THA LỰC ĐỘ CHÚNG SANH KHÔNG?  THẾ GIỚI SIÊU HÌNH KHÔNG CÓ, CHỈ CÓ THẾ GIỚI TƯỞNG  NHẬP TỨ THIỀN CÓ PHẢI LÀ A LA HÁN KHÔNG?  BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM  CHƠN TÂM  TƯỞNG UẨN  ĐỘ NGƯỜI  ÁI KIẾT SỬ  SÁT SANH MÀ KHÔNG TỘI  ĐỆ TỬ VI PHẠM NÓI XẤU THẦY TỔ  CHÙA TO PHẬT LỚN  NHỤC THÂN  VĂN THÙ SƯ LỢI  AM THẤT  GIÁO TRÌNH TU TẬP BÁT CHÁNH ĐẠO  THẦN THÔNG  HÃY CẢNH GIÁC THẦN THÔNG  TỊNH CHỈ HƠI THỞ  KHÔNG ĐƯỢC NÓI NGƯỜI KHÁC LÀ SAI  THAM DANH  KINH SÁCH LÀ CHIẾC BÈ QUA SÔNG  TAM MINH  TU VIỆN NUÔI NHIỀU NGƯỜI  THIỆN LAI TỲ KHEO  CÁO LỖI
  Last edited by Kiên Bùi; 07-01-2022 at 04:56 AM.

 3. #3
  Đường Về Xứ Phật - Tập 3


  LỜI NÓI ĐẦU


  PHÁP HƯỚNG TÂM


  THÚ CHƠI HOA KIỂNG


  CHẲNG THƯƠNG, CHẲNG GHÉT


  CÁCH THỨC GOM TÂM


  TÂM BUNG RA HOẶC RƠI VÀO VÔ KÝ


  HÔN TRẦM VÀ LƯỜI BIẾNG


  BUỒN CHÁN


  MUỐN XẢ NHỮNG LỖI LẦM


  TU ĐỊNH VÔ LẬU TRONG TẤT CẢ HÀNH ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM


  CÓ SỰ ĐIỀU KHIỂN TRONG HƠI THỞ LÀ CHƯA NHẬP ĐỊNH


  TRẠNG THÁI AN ỔN KHÔNG CÓ LIÊN TỤC  CÓ TRẠNG THÁI AN ỔN RỒI MỚI NHẬP ĐỊNH  NGỒI THIỀN LƯNG ĐAU, NHỨC VÀ CHÂN TÊ CỨNG


  LƯNG THỤNG


  NGỒI THIỀN BỊ KIẾN BÒ


  SỰ TỈNH THỨC TỰ NHIÊN LÀ ĐỊNH  HẠNH ĐỘC CƯ  HƠI THỞ THIỀN ĐỊNH  LÀM SAY MÊ QUÊN HƯỚNG TÂM CÓ MẤT TỈNH THỨC KHÔNG?  MỘT NGƯỜI CHỨNG TỨ THIỀN, ĐẮC TAM MINH CÓ KHI NÀO CHẾT BẤT NGỜ KHÔNG?  CON CÁI LÀ NHỜ ĐỨC CHA MẸ  LỠ TAY LÀM CHÚNG SANH CHẾT THÌ PHẢI LÀM SAO?  BẰNG CÁCH NÀO KIẾP SAU GẶP ĐƯỢC CHÁNH PHẬT PHÁP  NHẬP TAM THIỀN CÓ HẾT LẬU HOẶC CHƯA?  NGƯỜI GIẢNG THIỀN THÂM SÂU CÓ PHẢI VƯỢT QUA NĂM ẤM CHƯA?  TAM MINH  TẦM[1] TỨ[2]  BỒ TÁT QUAN ÂM DO TƯỞNG SAO CÓ SỰ LINH THIÊNG?  CÓ CÕI TRỜI KHÔNG?  CHÁNH KIẾN  SAU KHI NHẬP DIỆT CHƯ PHẬT CÒN TRỞ LẠI THẾ GIAN NỮA KHÔNG?  KHI NHẬP DIỆT ĐỨC PHẬT ĐÃ TRỞ THÀNH SÓNG ÁNH SÁNG?  CÓ PHẢI PHẬT LÀ TRÍ TUỆ CỦA MỘT VỊ MINH SƯ KHÔNG?  ÁNH SÁNG TRÍ TUỆ  DIỆT NGÃ  THIỂU DỤC TRI TÚC  TỈNH GIÁC  THẾ GIỚI SIÊU HÌNH  TU TẬP CÓ ĐỐI TƯỢNG  XẢ SẠCH  TÂM NHƯ ĐẤT  ĐỘC CƯ  VỀ KẾT QUẢ BẢN THÂN  TRAI HAY LÀ CHAY  ỨC CHẾ TÂM  KINH NĂM BA  PHƯƠNG PHÁP TU TẬP CHO NGƯỜI GIÀ  TU TẬP GIỚI CHƯA ĐỦ  DUYÊN NHÂN QUẢ  HỒN VỀ NHẬP CÔ ĐỒNG  XIN QUẺ  NHÀ NGOẠI CẢM  SỰ LỪA ĐẢO CỦA ĐỒNG CỐT  TƯỞNG LỰC  THẦN GIAO CÁCH CẢM  TƯỞNG ẤM  THẤY MA  NĂNG LỰC CỦA TƯỞNG  CÂU CHUYỆN LIÊU TRAI  SỐNG LÀ TU  CON NGƯỜI TỪ ĐÂU SANH?  TƯỞNG TRI VÀ THẬT TRI  PHẠM HẠNH  THẾ GIỚI SIÊU HÌNH KHÔNG CÓ  GỌI HỒN  MÒ TÌM TRONG BÍ ẨN NHỮNG THÔNG TIN ĐÁNG TIN CẬY  KHÁM PHÁ SỰ BÍ ẨN  THAY LỜI KẾT LUẬN

  NƠI XUẤT PHÁT THẾ GIỚI SIÊU HÌNH  ĐỂ TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI CỦA GIÁO SƯ TRẦN PHƯƠNG VỀ THẾ GIỚI SIÊU HÌNH  LINH HỒN LÀ DO TƯỞNG TRI CỦA CON NGƯỜI CÒN SỐNG  KHÁM PHÁ SỰ BÍ ẨN CỦA ANH NHÃ  KHÁM PHÁ SỰ BÍ ẨN VỀ CHÁU BÍCH HẰNG

  TỬ BIỆT SANH LY LÀ MỘT SỰ ĐAU KHỔ CỦA KIẾP NGƯỜI  TU TẬP TỨ NIỆM XỨ  TƯỞNG UẨN  TRONG KHI TU TẬP TỨ NIỆM XỨ CÓ HỌC TẬP HAY LÀM MỘT VIỆC GÌ KHÁC ĐƯỢC KHÔNG?  KIÊU MẠN  BỊ TRẠO CỬ PHẢI KHẮC PHỤC NHƯ THẾ NÀO?  TÂM BẤT ĐỘNG KHÔNG PHẢI LÀ TÂM KHAM NHẪN  TÂM KHÔNG CHƯỚNG NGẠI PHÁP THÌ TÁC Ý: TÂM THANH THẢN, AN, LẠC VÀ VÔ SỰ, CÒN CÓ CHƯỚNG NGẠI PHÁP THÌ

  TÁC Ý: ÁC PHÁP LUI!  KHI TÁC Ý BỆNH LUI ĐI CÓ PHẢI LÀ TƯỞNG KHÔNG?  TU TỨ NIỆM XỨ CÓ CẦN NGỒI KIẾT GIÀ HAY KHÔNG?  SỐNG TẺ NHẠT, ĐƠN ĐIỆU, BUỒN CHÁN, LÃNG PHÍ THỜI GIAN  VỊ A LA HÁN TỪ TUỆ SINH ĐỨC HAY TỪ ĐỨC SINH TUỆ  KHẨU KHÍ A LA HÁN  KHẢ NĂNG LÀM VIỆC PHI THƯỜNG  MANG LẤY NGHIỆP THẢM HẠI  HAI TÂM ĐÓ CÓ KHÁC NHAU KHÔNG?  DUY TRÌ TUỔI THỌ  GÓP PHẦN VÀO VIỆC GIỮ GÌN VÀ XÂY DỰNG CHÁNH PHÁP  BẤT KÌ TÔN GIÁO NÀO ĐỀU CÓ NHỮNG LÝ LUẬN: “ĐÂY LÀ TRỰC ĐẠO, ĐÂY LÀ CHÁNH ĐẠO…”  CON NGƯỜI KHỔ VÌ THIẾU NỀN ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ
  Last edited by Kiên Bùi; 07-01-2022 at 05:19 AM.

 4. #4
  Đường Về Xứ Phật - Tập 4


  LỜI NÓI ĐẦU
  TRÍ VÔ HẠN VÀ HỮU HẠN

  KIẾN GIẢI

  THIỆN PHÁP

  PHẬT TÁNH

  VÔ MINH

  NHƯ LÝ TÁC Ý

  PHƯỚC HỮU LẬU

  XÁ LỢI

  PHẬT VÀ A LA HÁN

  BẢN THỂ TUYỆT ĐỐI

  CHÁNH PHÁP, TÀ PHÁP

  SINH HOẠT PHẬT GIÁO

  THA THỨ

  LÒNG YÊU THƯƠNG

  CẬN TỬ NGHIỆP

  LINH HỒN

  TỤC LỆ

  ÁO LỤC THÙ, ÁO HẢI HỘI

  CHIẾC ÁO KHÔNG CHE ĐƯỢC MẮT THÁNH

  SÁT SANH SIÊU CỰC LẠC

  BỐC MỘ

  NHÂN ÁC

  SỐNG DẦU ĐÈN CHẾT KÈN TRỐNG

  BIẾN ĐỔI LUẬT NHÂN QUẢ

  SÁT SANH CẦU HẠNH PHÚC

  MƯỜI HAI BÀ MỤ

  CẦN XẢ BỎ MÊ TÍN

  CÁCH THỨC TU TẬP

  LẠC HẬU, MÊ TÍN, TIỀN MẤT TẬT MANG

  DI CHÚC CỦA LIỄU KIM GỬI LẠI CHO CHỒNG VÀ CÁC CON

  TÂM THANH TỊNH LÀ NHỜ LY DỤC LY ÁC PHÁP, CHỨ KHÔNG PHẢI CHẲNG NIỆM THIỆN NIỆM ÁC

  GIỚI LUẬT

  ĐỨC HẠNH LÀM NGƯỜI

  LÒNG HIẾU SINH

  NGĂN ÁC DIỆT ÁC PHÁP

  HỌC TẬP ĐẠO ĐỨC

  BẤT ĐỘNG TÂM ĐỊNH

  THỌ BÁT QUAN TRAI

  HỌC ĐẠO ĐỨC

  LÀM CHỦ SỰ SỐNG CHẾT

  PHẬT TÁNH

  NGƯỜI MUỐN TU THEO ĐẠO PHẬT LÀ PHẢI SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC

  NHỮNG CÂU HỎI

  BẬC A LA HÁN CÓ TÂM ĐẠI BI KHÔNG?

  A LA HÁN CHƯA HẾT LẬU HOẶC, XIN QUÝ VỊ ĐỪNG PHỈ BÁNG BẬC A LA HÁN RẤT TỘI

  DÙNG ÁI NGỮ NHƯ THẾ NÀO ĐÚNG?

  CÁI HAY CỦA ĐẠI THỪA LÀ CÁI TƯỞNG CỦA BỒ TÁT LONG THỌ

  CHÍNH ĐỨC PHẬT DẠY THẾ GIỚI SIÊU HÌNH KHÔNG CÓ

  ĐẠI THỪA CÓ Ý ĐỒ DIỆT PHẬT GIÁO

  ĐỨC PHẬT VÀ CHÚNG THÁNH TĂNG ĐỀU ĂN NGÀY MỘT BỮA MÀ ĐÃ CHỨNG ĐẠO

  PHƯỚC CHÚNG SANH CHƯA ĐỦ TÌM MỘT VỊ A LA HÁN RẤT KHÓ

  PHÁP SAI CHỨ NGƯỜI KHÔNG SAI

  ĂN NGÀY MỘT BỮA

  ĂN NGỌ

  NÓI CÁI SAI CỦA ĐẠI THỪA VÀ THIỀN ĐÔNG ĐỘ, CÓ GÌ MÀ SÂN

  HỌ CHẤP NHẬN THẦY CÓ LỢI GÌ CHO THẦY?

  LẠY LỄ HỒNG DANH SÁM HỐI CHƯ PHẬT, LÀ TIÊU TRỪ TỘI CHƯỚNG, TAI QUA NẠN KHỎI

  A LA HÁN

  NHỮNG QUẢ A LA HÁN CỦA ĐẠI THỪA

  CHÍ NGUYỆN CHỨNG QUẢ A LA HÁN TOÀN GIÁC

  MỘT VỊ A LA HÁN CÓ VÀO SANH RA TỬ ĐỂ ĐỘ CHÚNG SANH KHÔNG?

  MỤC ĐÍCH CON MUỐN XUẤT GIA VỚI THẦY

  SÓNG GIÓ CHƠN NHƯ

  THỌ HÀNH TỨ NIỆM XỨ

  THIỆN PHÁP

  MƯỜI NĂM TRONG THẤT KHÔNG BẰNG TU MỘT NĂM TRONG ĐỘNG

  NIỆM PHẬT KHÔNG PHẢI LÀ PHÁP MÔN XẢ TÂM

  TỨ BẤT HOẠI TỊNH

  TU LÀ SỬA, CHỨ KHÔNG PHẢI TỤNG KINH, NIỆM CHÚ, NIỆM PHẬT, CÚNG BÁI, NGỒI THIỀN

  CHẤN CHỈNH PHẬT GIÁO

  LOÀI THỰC VẬT CÓ CẢM NHẬN SỰ ĐAU KHỔ KHÔNG?

  THƯ NGỎ


 

 

Similar Threads

 1. Con Đường Mới ...
  By LeThu in forum Nhân Văn
  Replies: 2
  Last Post: 12-17-2014, 01:55 PM
 2. Con Đường Không Lá Me Bay
  By LXD in forum Tùy Bút
  Replies: 22
  Last Post: 02-24-2012, 03:33 AM
 3. Đường vào hộp thư ...
  By Rong Rêu in forum Hướng Dẫn Sử Dụng Diễn Đàn
  Replies: 7
  Last Post: 02-18-2012, 05:40 PM
 4. Replies: 0
  Last Post: 12-08-2011, 02:40 AM
 5. Con Đường Không Lá Me Bay
  By LXD in forum Thử Chữ Việt
  Replies: 1
  Last Post: 09-20-2011, 08:35 AM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
All times are GMT -7. The time now is 11:56 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2023 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh