Huynh Hiệp nói đúng bon, dạ lên 5-10 lbs Chiều ngỡ rằng mình còn trẻ nên ăn nuts, thử coi răng của mình có chịu nổi không, ai dè bị sưng lợi răng luôn, tuần sau là ngày chích ngừa mũi thứ hai, nguyên tuần qua Chiều uống tylenol nếu không giảm thì phải gọi bác sĩ để xin trụ sinh. Tự mình làm khổ mình đó huynh Hiệp.

Thủ phạm làm má phúng phính