Xin chia buồn cùng tang quyến ca sỹ Ý Lan và Quỳnh Hương.