Nasdaq lên kỹ lục


Stock bây giờ đang ở trong trạng thái euphoria, tiếp tục lên bất kể! Federal Reserve có dọa gì đi nữa, các investors coi như pha! Vì cho rằng, Federal Reserve sẽ không thể tăng lãi xuất nổi. dù có muốn tăng đi nữa. Lý do là kinh tế Hoa Kỳ đã ở trong trạng thái giảm phát, deflation, từ thời Great Recession 2008 đến giờ, lại còn bị bồi thêm dịch Covid, sẽ vẫn còn bị deflation dài dài. Dù bây giờ kinh tế mở cửa lại, có tăng ìnflation tạm thời, vài tháng, nửa năm, rồi cũng sẽ chậm lại và rơi vào giảm phát tiếp!

Bằng chứng là lãi xuất của Treasury bond 10 năm bây giờ chỉ còn là 1.43%, xuống thấp hơn so với trước khi Federal Reserve đòi thắt chặt, trong khi lãi xuất của bond ngắn hạn hơn như 6 tháng, 1 năm đều tăng. Điều này gọi là yield curve flattening, lãi xuất của bond dài hạn không hơn gì loại bond ngắn hạn, ra dấu hiệu là kinh tế nhìn về xa, 5 năm hay 10 năm hay lâu hơn nữa, vẫn chỉ là giảm phát, không có lạm phát như mọi người đều sợ!

Và các investors tiếp tục ném tiền vào stock, nhất là các tech stocks, lên mạnh khi lãi xuất thấp!!! Nasdaq lên kỷ lục ở mức 14253. Và các portfolios nhờ đó nên cứ thế mà đi lên:


Portfolio # 3 ngày 6/22/2021, giá lúc closing time


100 shares BNTX @ 236.49 Lời $ 1390

100 shares MRNA @ `221.36 Lời $ 2195

180 shares TQQQ @ 115.55 Lời $ $ 650


Tổng cộng lời $ 4235


________________________________________________


Portfolio # 2 ngày 6/22/21, giá lúc closing time :


400 shares DIA @ 339.45 Lời $ 6911

400 shares SPY @ 423.11 Lời $ 14862

1000 shares QQQ @ 347.57 Lời $ 33297

400 shares FDN @ 240.54 Lời $ 6722


Tổng cộng lời: $ 61792