Tech stcoks vẫn lênHôm nay một dấu hiệu khác cho thấy lạm phát tiếp tục đi xuống. Chỉ số giá hàng sản xuất, producer price index, viết tắt là PPI, đã xuống 0.2% cho tháng 5 vừa qua, so với dự đoán là tăng 0.1%. Chỉ số PPI tuy không quan trọng bằng consumer price index CPI, nhưng là dấu hiệu về lạm phát đi trước CPI cỡ hai ba tháng. Có nghĩa CPI tháng rồi không tăng, nhưng PPI lại còn đi xuống, sẽ dẫn dắt CPI trong vài tháng tới còn xuống nhiều hơn.

Đây là good news vì Federal Reserve như vậy sẽ cắt lãi xuất hai hay ba lần cho năm 2024, không phải 1 lần như hôm qua đã dự đoán. Stock tiếp tục lên nhất là tech stocks và Nasdaq và S&P tiếp tục lên kỷ lục. Nasdaq lên 59 điểm ở mức 17667, S&P lên 12 điểm ở mức 5433.Portfolio # 2 ngày 6/13/24, giá lúc closing:


300 shares DIA @ 386.88 Lời $ 19018

400 shares SPY @ 542.45 Lời $ 62598

1000 shares QQQ @ 476.72 Lời $162447

2700 shares TQQQ @ 73.11 Lời $ 108683


Tổng cộng lời: $ 352746