Hãy cẩn thận coi chừng khi chích thuốc Vaccine.

Hôm qua ông anh lớn tôi đi chích vaccine covid mũi thứ hai tại trung tâm chủng ngừa.
Hai mắt tự nhiên bị mờ suôt dọc đường về nhà.
Khi tới nhà, người nhà gọi ngay cho trung tâm chích ngừa xem phải làm gi, phải đi bác sĩ hoặc nhà thương.
Trung tâm chủng ngừa trả lời là phải trở lại gấp, nhớ mang theo cặp kính của bà y tá mà ông ta cầm nhầm, và đừng quên lấy lại cặp kính của ông ấy đã để lại đó!

It happened yesterday!
Please be careful!

My older brother had his 2nd injection of the vaccine at the vaccination center and began to have blurred vision on the whole way home.
When he got home, he called the vaccination center for advice and to ask if he should go see a doctor, or be hospitalized.
He was told to go back to the vaccination center immediately to take back his own glasses and return the glasses of the nurse he had taken mistakenly
————-
Take care and stay safe !

Good health Good cheers Good luck.

****************************