Dân Việt Nam mà đợi tới thầy Ốc vấn kế
người ta chết ngộp hết trong nhà rồi.

Nói đùa chớ đừng tưởng bở nha. Hôm qua
đọc cái tin có cả cái đoạn phim gác công
khai từ các máy quay phim treo vất vưởng
ngoại lộ như "loa phường" mới thấy cái xì-lô-gần
của Việt Nam rất chính xác:

Độc Lập trừ Tự Do trừ Hạnh Phúc.

Có ngôi nhà kia, mang danh là tác nhân
nhiễm trùng "F0" hay "F1" gì đó. Chánh
phủ Việt Nam cọp dê trò niêm phong cái
nhà người ta y hệt bên tàu. Giăng cái dây
đỏ ngang cửa. Người ta vẫn chui ra đi
"lấy hàng" (thực phẩm) như thường. Tuy
nhiên, có dụng cụ theo dõi, nên bị "kiểm
điểm" ngay.

Chiêu vác gạo rồi đương nhiên chạy khắp
phố của thầy Ốc là xưa rồi.