khai man, khai gian là chưa đủ khai. Phải "khai khống" đứng gần mới có mùi.


(* nguồn: trên hình)