Những chữ tắc nghẽn, kẹt, ứ đọng đã lỗi thời.

Sau "ùn tắc" bây giờ có "ùn ứ". Xem qua các mặt
báo Việt Nam. Những ngày có biến cố rối loạn đông đảo,
người ta sẽ thấy xuất hiện các hiện tượng bài tiết thường
xảy ra ban sáng ở trực tràng, hết bít chặt, bít lỏng, đến ùn tắc,
bây giờ là ùn ứ.