Chào Ngũ nguyên soái, khi nghe thì không mấy ai chú ý đâu, lỡ vậy rồi no star where

Bài hát Thuỳ thích nếu có lyric, Thuỳ vừa nhìn theo lời của bài hát và nghe tiếng hát cùng một lúc mới "cảm" ý nghĩa hơn từng câu chữ theo nhau ...
lời bài hát tả hay, ngoài tình cảm của nhạc sĩ còn khung cảnh ấy ..Từng cánh lá cuốn gió ..., Lạc bầy chim chiu chít ..., cây rừng khô trụi lá ..., trăng tàn soi xóm vắng ..., trưa hè nghiêng nắng đổ ..., tiếng võng nhè nhẹ đưa ....

Có những lời bài hát âm điệu hay mà ý tứ không nhiều, lập đi lập lại một số câu giống nhau có bị nghèo về ý nghĩa