Mời nghe xem video tình cờ gặp trên YouTube:


Cô Bé Dễ Thương
(thơ Trần Ngọc, nhạc Phạm Anh Dũng)
Nhã Phương hát, Quốc Dũng hòa âmPhạm Anh Dũng
http://phamanhdung.wordpress.com/