"...Tiền kiếp em là sông
Đưa bao thuyền xuôi dòng
Riêng mình không bến đỗ
Cuộc đời là hư vô!"

Tiền Kiếp (thơ Bạch Hạc, nhạc Phạm Anh Dũng)
Diệu Hiền hát, Quang Đạt hòa âm, Đào Cận video


Bạch Hạc