Một cô bé người Ý gần đây tố cáo một người quản công (School janitor) đã sàm sỡ cô. Ra tòa ông kia được tha bổng vì chỉ "va chạm" dưới 10 giây. Người dân bất bình, nhiều nơi biểu tình, nhiều clip xuất hiện bấm giờ cho thấy sờ soạng 10 giây là như thế nào.