Tôi có 1 bạn rất thân, từ hơn 1/2 thế kỷ nay, là Lý Văn Quý.
Ngày xưa, chúng tôi nằm ở 2 giường cạnh nhau tại Trường Quân Y và khóa Hiện Dịch 21 có tôi ở Y cùng Quý ở Nha.
Tuy thân, nhưng ở xa, thành ít gặp, tuy vẫn thường nghĩ về nhau.
Một hôm Qúy chợt gọi phone nói với tôi đại khái: "Ngàn năm sau nữa, Dạ Quỳnh Hương, sẽ vẫn có người hát".
Ít lâu sau, Quý gửi cho video và xin mời tất cả cùng xem.


DẠ QUỲNH HƯƠNG (thơ Hoàng Ngọc Quỳnh Giao, nhạc Phạm Anh Dũng), Lý Quý trình bàyMÀN ẢNH LỚN: https://www.youtube.com/embed/8__-qI...r1f4d2ZH4MydI6
MÀN ẢNH NHỎ: https://www.youtube.com/watch?v=8__-qIACFRY

Phạm Anh Dũng
http://phamanhdung.wordpress.com/