ĐÊM NHẠC PHẠM ANH DŨNG “QUỲNH VỀ"
CÀ PHÊ DU MỤC QUI NHƠN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

THÌ THẦM
(Phạm Anh Dũng)Trình bày Kim Chi
Đệm đàn Đàm Hà
https://www.facebook.com/huynh.ngoc....28133139278608


Phạm Anh Dũng
http://phamanhdung.wordpress.com/