Đây là một màn dịch thuật ngôn ngữ hơi lạ của tờ Việt Luận bên Úc.
Việt Luận dịch lại bản tin của Just The News:

Quote Originally Posted by https://justthenews.com/world/foreign-desk/germany-ban-public-support-hamas
Germany to ban public support for Hamas
New rules empower police to criminalize the dissemination of jihadist propaganda and allow for asset forfeiture for violators.

The German government is instituting a ban on public support for the Hamas terror group.

Interior Minister Nancy Faeser announced the restrictions on Thursday, saying they would also apply to the Hamas-supporting Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network.

On Oct. 7, Samidoun was seen celebrating the attack on southern Israel by handing out pastries and other confections to the public in Berlin. This form of celebration has been a common occurrence after successful attacks on Israel in previous years.

“Holding spontaneous ‘jubilant celebrations’ here in Germany in response to Hamas’s terrible terrorist attacks against Israel demonstrates Samidoun’s antisemitic, inhuman worldview in a particularly sickening way,” Faeser declared.

Germany’s police union praised the new regulations and added that the decision will make it easier for them to prohibit other individuals from promoting anti-Israel violence.

Hamas as an organization has already been outlawed in Germany, and the new rules will empower law enforcement officials to criminalize the dissemination of their jihadist propaganda and allow for the asset forfeiture of their supporters.

U.S. State Department spokesperson Matthew Miller welcomed “Germany’s decision to ban activities supporting Hamas, which builds on the E.U.’s designation to fully restrict and criminalize support of the terrorist group.”

Còn đây là bản dịch của Việt Luận ...

Quote Originally Posted by https://vietluan.com.au/110083/tin-the-gioi-sang-thu-ba-chinh-phu-duc-ban-hanh-lenh-cam-cong-chung-ung-ho-hamas/
Chính phủ Đức ban hành lệnh cấm công chúng ủng hộ Hamas

Chính phủ Đức ban hành lệnh cấm công chúng ủng hộ nhóm khủng bố Hamas, theo Just the News đưa tin.

Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser đã công bố các hạn chế liên quan đến công chúng biểu đạt ủng hộ Hamas vào thứ Năm (9/11), và cho biết những hạn chế cũng sẽ áp dụng cho ‘Mạng lưới Đoàn kết Tù nhân Palestine Samidoun’ – một tổ chức ủng hộ nhóm khủng bố người Palestine đang kiểm soát Gaza.

Vào ngày 7 tháng 10, tổ chức Samidoun được nhìn thấy đang ăn mừng cuộc tấn công vào miền nam Israel bằng cách phát bánh ngọt và các loại bánh kẹo khác cho công chúng ở Berlin. Hình thức ăn mừng này đã diễn ra phổ biến sau các cuộc tấn công thành công vào Israel trong những năm trước.

Bà Faeser nói: “Việc tổ chức ‘lễ kỷ niệm tưng bừng’ tự phát ở Đức để đáp lại các cuộc tấn công khủng bố khủng khiếp của Hamas chống lại Israel chứng tỏ thế giới quan chống Do Thái, vô nhân đạo một cách đặc biệt bệnh hoạn của Samidoun”.

Liên đoàn cảnh sát Đức ca ngợi các quy định mới và nói thêm rằng quyết định này sẽ giúp họ dễ dàng hơn trong việc cấm các cá nhân cổ vũ bạo lực chống Israel.

Hamas là một tổ chức đã bị đặt ngoài vòng pháp luật ở Đức và các quy định mới sẽ trao quyền cho các quan chức thực thi pháp luật hình sự hóa việc phổ biến tuyên truyền thánh chiến và cho phép tịch thu tài sản của những người ủng Hamas.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller hoan nghênh “quyết định của Đức cấm các hoạt động ủng hộ Hamas, dựa trên chỉ định của EU nhằm hạn chế hoàn toàn và hình sự hóa việc ủng hộ nhóm khủng bố này”.

Anh Nguyễn


Chính phủ Đức không có "cấm công chúng ủng hộ tổ chức khủng bố Hamas". Mà chính phủ Đức "cấm công khai ủng hộ tổ chức khủng bố Hamas".
Đây là câu nói có ý nghĩa khác nhau.