Hình như thầy Ba Ếch có sửa sang nhà ăn tết tí tẹo hay sao á.
Thỉnh thoảng rớt cái chưn đèn, cái lư hương. hihihi Mình nhớ là đâu
có thay đổi trong profile gì đâu ta
.