Register
Results 1 to 1 of 1
 1. #1
  Biệt Thự Triển's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Posts
  27,367

  Duy cơ văn khố
  Nhân coi cái clip này trên VOA Tiếng Việt, nói về việc ra sách "Nhìn Lại Sử Việt" của ông giáo sư tiến sĩ Lê Mạnh Hùng. Trong đó có việc ông có lấy tài liệu từ nguồn "Duy cơ văn khố" của Trung Quốc rồi để trong ngoặc đơn là 维基文库.

  Đó là tiếng Trung Quốc cho chữ "Wikisource".

  Tuy nhiên theo định nghĩa của chính Wikipedia:

  Quote Originally Posted by https://en.wikipedia.org/wiki/Wikisource
  Wikisource is an online digital library of free-content textual sources on a wiki, operated by the Wikimedia Foundation.

  Như vậy Wikipedia gọi Wikisource là một thư viện kỹ thuật số trên mạng (digital là lưu trữ tin tức bằng dãy số nhị phân 0 và 1).

  Vậy thư viện là gì? Là nơi lưu trữ sách vở, hồ sơ, tài liệu cho công chúng tiếp xúc, mượn về đọc hoặc đọc tại chỗ. Thư viện khác với văn khố chỗ đó. Library khác với Archive. Vậy vì sao người tàu dịch Wikisource là "Duy cơ văn khố" chúng ta phải sao y bản chính mà không cần biết đúng hay sai?

  Hơn thế nữa, theo định nghĩa của chính Wikipedia:

  Quote Originally Posted by https://en.wikipedia.org/wiki/Wiki
  A wiki (/ˈwɪki/ ⓘ WI-kee) is a form of online hypertext publication that is collaboratively edited and managed by its own audience directly through a web browser.

  Nghĩa là một hình thức phổ biến văn tự trên mạng, trên máy tính (hypertext) được đọc bằng trình duyệt, nghĩa là loại văn tự được phổ biến không in bằng giấy mà phải đọc qua trình duyệt; tiếng Anh là web browser. Khi đã phổ biến nghĩa là công khai. Mang tính cách từ điển, tự điển trên mạng. Không liên quan đến văn khố.

  Nói như vậy để cho thấy học giả Việt Nam rất lậm văn hóa người tàu. Thay vì nói "Duy cơ văn khố" có thể ghi là nguồn wiki, thư viện wiki. Ai cũng hiểu và dễ dàng trao đổi. Vì sao phải sính ngôn ngữ ngoại quốc mà được sử dụng sai mới là lạ.
  Last edited by Triển; 02-12-2024 at 01:51 AM.
  http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

 

 

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
All times are GMT -7. The time now is 03:16 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh